Gemeente Etten-Leur

Amfibieën krijgen de ruimte nabij de Brakkenstraat

In het door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan Buitengebied heeft een gebied ten noorden van de Brakkenstraat behalve een agrarische bestemming, ook een bestemming gekregen als leefgebied voor amfibieën en reptielen.
In dit gebied komen in de sloten en slootkanten de groene kikker, de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander al voor. Het gemeentebestuur heeft een convenant gesloten met de betreffende grondeigenaren om de inrichting van dit gebied als leefgebied voor amfibieën nog geschikter te maken.
Afgelopen week zijn de werkzaamheden begonnen om het amfibiegebied verder vorm te geven. Het werk houdt onder andere in: het graven van drie poelen en het planten van struiken en knotwilgen. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Het Brabants Landschap heeft het inrichtingsplan opgesteld in overleg met de betreffende grondeigenaren, het waterschap Mark en Weerijs en de gemeente Etten-Leur. Onder leiding van Het Brabants Landschap wordt nu het werk uitgevoerd.

Bijvoorbeeld.....de kleine watersalamander

De kleine watersalamander kan ongeveer 10 cm groot worden. In de winter zitten de meeste diertjes vorstvrij en verscholen in spouwmuren of onder boomwortels een winterslaap te houden. In april worden ze wakker door de verhoging van de temperatuur. Hongerig en koud komen ze langzaam uit hun schuilplaats gekropen.
Het zijn koudbloedige dieren en ze moeten dus opgewarmd worden door hun omgeving. Tussen planten en resten van het herfstafval zoeken ze hun kostje bij elkaar. Op het menu staan o.a. kleine slakjes en wormen.
Wilt u meer weten over de kleine watersalamander of over andere planten en dieren dicht bij huis, haal dan de gratis brochure "Natuur, je buur" bij het bureau Voorlichting in het gemeentehuis.

Deel: ' Amfibieën krijgen de ruimte in Etten-Leur '
Lees ook