Amnesty International

Persbericht Amsterdam, 28-05-2002

Wereld
Amnesty International Jaarboek 2002: Veiligheid ten koste van mensenrechten sinds 11 september - Jaarboek 2002 documenteert mensenrechtenschendingen in 152 landen

Het Amnesty International Jaarboek 2002* lijkt in vele opzichten op eerdere edities. Maar als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001 hebben belangrijke veranderingen plaatsgehad. Verschillende landen die zich aansloten bij de strijd tegen terrorisme grepen dat aan om binnenlandse onderdrukking op te voeren, mensenrechten te ondermijnen en de stem van politiek andersdenkenden te smoren. De universaliteit van de mensenrechten staat sinds 11 september meer dan ooit voor een uitdaging, aldus Irene Khan, secretaris generaal van Amnesty International bij de publicatie van het jaarboek.

Het Amnesty International Jaarboek 2002 documenteert buitengerechtelijke executies in 47 landen, uitvoering van doodstraffen in 27 landen, verdwijningen in 35 landen, marteling en mishandeling in 111 landen en gewetensgevangenen in minstens 56 landen. In totaal beschrijft de mensenrechtenorganisatie schendingen in 152 landen. De organisatie vermoedt echter dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen.

De gebeurtenissen van 11 september waren een misdaad tegen de menselijkheid.

Verscheidene regeringen hebben vervolgens in naam van de veiligheid met grote haast wetgeving doorgevoerd en anti-terreur maatregelen genomen. Deze omvatten onbeperkte gevangenneming zonder proces, speciale gerechtshoven gebaseerd op geheime bewijsvoering, of culturele en religieuze beperkingen soms leidend tot een schaduw-rechtssysteem. Ook werden regeringen terughoudender bij het bekritiseren van het binnenlandse beleid van andere landen.

In 2001 jaar werden lang geaccepteerde mensenrechtenstandaarden ter discussie gesteld door landen die ooit ijverden voor hun totstandkoming. Internationale juridische standaarden die al tientallen jaren werden gehanteerd zoals de Geneefse Conventies, werden ten tijde van het Afghanistan-conflict in twijfel getrokken. De behandeling van gevangenen in Guantánamo lijkt er bij regeringen toe geleid te hebben te geloven dat de onmenselijke behandeling van gevangenen nu acceptabel is.

Mensenrechten mogen en moeten niet ondergeschikt gemaakt worden aan veiligheid. Het grootste gevaar voor de mensenrechten is wanneer men toestaat dat politieke en economische belangen de mensenrechtenagenda sturen, aldus Irene Khan.

Sinds 11 september is een klimaat van wantrouwen ontstaan waarin buitenlanders afgeschilderd zijn als een bron voor terrorisme. In de aanloop naar de crisis in het Midden- Oosten vonden racistische en antisemitische aanslagen plaats tegen Arabieren en Joden.

Angst mag niet winnen, fundamentele vrijheden mogen niet afbrokkelen en vooroordelen en intolerantie mogen niet de overhand krijgen.


*) Het Jaarboek 2002 documenteert mensenrechtenschendingen in 2001
Amnesty International afdeling Nederland

Deel: ' Amnesty International Jaarboek 2002 '
Lees ook