Amnesty International

Home > Actueel > Persberichten > Bescherm de burgers van Irak: Amnesty International voert actie bij de Tweede Kamer.

Persbericht Amsterdam, 18 maart 2003

Irak
Bescherm de burgers van Irak: Amnesty International voert actie bij de Tweede Kamer.

Amnesty International voert dinsdag 18 maart om 13.00 uur actie op het Plein bij de hoofdingang van de Tweede Kamer in Den Haag, en dringt er bij regering en parlement op aan bij een eventuele oorlog in Irak de bescherming van de burgers van Irak centraal te stellen. Een clusterbom die boven een shelter met daarin bedreigde burgers zweeft,symboliseert de vrees van Amnesty International dat vooral burgers het slachtoffer zullen worden van een eventuele oorlog in Irak.

Amnesty International neemt geen standpunt in over een eventuele oorlog: zij is noch voor noch tegen. Maar als er een oorlog komt, zijn alle bij het gewapende conflict betrokken partijen verplicht de mensenrechten te respecteren en zich te houden aan de beginselen van internationaal humanitair recht. De organisatie dringt erop aan dat maatregelen worden getroffen om burgers te beschermen, onder wie mogelijk honderdduizenden vluchtelingen en binnenlands ontheemden.

Amnesty International vraagt de Nederlandse regering om bij een mogelijke oorlog in Irak alle betrokken partijen op te roepen maatregelen te treffen om de burgers te beschermen. De organisatie roept de bij een mogelijk gewapend conflict betrokken partijen ondermeer op:

1. af te zien van het gebruik van geweld waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen militairen en burgers of waarbij bij burgers en/of combattanten onnodig leed wordt veroorzaakt. Zo moeten geen chemische, biologische en nucleaire wapens worden gebruikt en ook geen antipersoneelsmijnen en clusterbommen.

2. geen civiele objecten aan te vallen, zoals radio en televisiestations, die geen onderdeel zijn van een militaire commandostructuur en ook geen objecten aan te vallen of te vernielen die onmisbaar zijn voor het overleven van de burgerbevolking, zoals drinkwaterinstallaties.

3. bescherming te bieden aan vluchtelingen, mede door er voor te zorgen dat hen een veilig heenkomen in buurlanden of elders niet wordt ontzegd. Tevens dienen binnenlands ontheemden te worden beschermd, onder meer tegen inzet als menselijk schild, tegen aanvallen op kampen en nederzettingen en tegen schending van hun recht om hun land te verlaten en elders asiel te zoeken, overeenkomstig de standaarden van internationaal humanitair recht en mensenrechten.

Amnesty International dringt er verder op aan dat de internationale gemeenschap waarnemers aanstelt die toezien op de naleving van mensenrechten en internationaal humanitair recht in Irak door alle betrokken partijen.

De Nederlandse afdeling van Amnesty International roept de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement op zich tot het uiterste in te spannen om bij een eventuele gewapende interventie in Irak betrokken partijen effectieve maatregelen te laten treffen om de burgers van Irak te beschermen.

Amnesty International afdeling Nederland

Deel: ' Amnesty International voert actie bij Tweede Kamer tegen oorlog in I.. '
Lees ook