X
X
X Gemeente Amsterdam


AMSTERDAM EN AMSTERDAM RAI LEGGEN TOEKOMSTIGE SAMENWERKING VAST

De gemeente Amsterdam en Amsterdam RAI BV hebben een nieuwe invulling gegeven aan hun toekomstige samenwerking. Een intentieovereenkomst hierover werd op dinsdag 6 juli door het college van B&W goedgekeurd. De tussen partijen bestaande commanditaire vennootschap zal worden ontbonden. Daarvoor in de plaats verkrijgt de gemeente een belang van 25% in het aandelenkapitaal van Amsterdam RAI BV. Het financiële belang van de gemeente in de commanditaire vennootschap wordt voor het resterende deel omgezet in een gemeentelijke lening. De lening wordt aangevuld met een bedrag dat Amsterdam RAI in staat stelt het congrescentrum - nu nog eigendom van de gemeente - aan te kopen en te renoveren.

De omvangrijke uitbreidings- en renovatieplannen van Amsterdam RAI vormen de aanleiding voor de herstructurering. Om de internationale concurrentiepositie te handhaven liggen forse investeringen in het verschiet. In het licht van de positieve ontwikkeling van de financiële positie van Amsterdam RAI is de financieringscapaciteit van de gemeente niet langer noodzakelijk. Tegelijkertijd stelt Amsterdam RAI blijvende betrokkenheid van de gemeente op prijs. Daarom is ervoor gekozen om het gemeentelijk risicodragend belang in Amsterdam RAI terug te brengen naar het genoemde percentage van 25%. Gedurende een aantal jaren behoudt de gemeente daarbij het recht op een aanvullend deel van de opbrengst in het geval van vervreemding van de aandelen of een eventuele beursgang.

Naast de directe financiële betrokkenheid heeft de gemeente belang bij een krachtige Amsterdam RAI door het economische belang voor stad en regio. Volgens een uit 1996 daterend onderzoek bedragen de directe bestedingen 779 miljoen gulden. Dat is goed voor 7000 banen.

De onderhandelingen tussen de gemeente en Amsterdam RAI zijn begeleid door mediators van ACB. ACB is een initiatief van VNO-NCW en een aan-tal betrokken beroepsgroepen en ondernemingsorganisaties. Mediation is een onderhandelingsvorm die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk succesvol wordt toegepast. De gesprekken tussen Amsterdam RAI en de gemeente Amsterdam zijn namens ACB gevoerd door mr. H. Beekhuis, lid van de Raad van State, en mr. P.A. Wackie Eysten, advocaat te Den Haag.

Amsterdam, 14 juli 1999

Pb-74 Herman Nieuwenhuis 5523271

Deel: ' Amsterdam en RAI leggen toekomstige samenwerking vast '
Lees ook