Persbericht Amsterdam Exchanges


02 Sep 1999 99- 097 Satcom: beëindigen noteringsovereenkomst

PERSBERICHT 99- 097

Amsterdam, 1 september 1999

Amsterdam Exchanges beëindigt noteringsovereenkomst Satcom

Vandaag heeft Amsterdam Exchanges besloten op basis van art. 65 van het fondsenreglement de notering van de (certificaten van) aandelen van Satcom Holding N.V., te beëindigen. Satcom Holding is thans opgenomen in de rubriek "Fondsen met een noteringsmaatregel", in de volksmond beter bekend als het strafbankje, van de Officiële Parallelmarkt.

De onderneming kan tegen dit besluit op grond van het Fondsenreglement binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Amsterdam Exchanges heeft besloten gedurende deze periode van de beroepsmogelijkheid aan dit besluit nog geen uitvoering te geven. Indien geen beroep wordt aangetekend zal de laatste notering plaatsvinden op vrijdag 15 oktober 1999.

In de praktijk betekent dit dat de handel, gedurende deze periode van beroepsmogelijkheid, op normale wijze zal worden voortgezet en de koers- en omzetinformatie van dit fonds volgens de gebruikelijke manier zal worden verstrekt.

Reden van het besluit is dat Satcom Holding N.V. zich onttrekt aan de verplichtingen die zijn opgelegd en aanvaard in de noteringsovereenkomst (art. 65 Fondsenreglement). Het betreft onder meer het niet tijdig voorleggen van statutenwijzigingen en het zonder een reglementaire prospectus en noteringsaanvraag uitgeven van nieuwe aandelen.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Amsterdam Exchanges beëindigt noteringsovereenkomst Satcom '
Lees ook