Persbericht Amsterdam Exchanges


23 Jul 1999 Amsterdam Exchanges start dematerialisatie-campagne

Amsterdam Exchanges start binnenkort een campagne om uitgevende instellingen waarvan nog effecten circuleren in K- en/of CF-vorm, te overtuigen van de voordelen van omzetting van hun effecten in een global note. De voor omzetting in aanmerking komende uitgevende instellingen zullen hierover binnenkort individueel worden benaderd.

De global note is internationaal de meest gebruikte vorm van dematerialisatie. Dit ene verzamelbewijs aan toonder vertegenwoordigt het gehele aandelenkapitaal van de onderneming dan wel het totaal van een uitgegeven lening. De global note wordt in bewaring gegeven bij het bewaarbedrijf van Amsterdam Exchanges waarna op basis daarvan girale tegoeden worden gecreëerd. Hierdoor kunnen beurstransacties door middel van girale overboekingen worden afgewikkeld. Fysiek effectenverkeer is met een global note niet meer mogelijk. Dat gegeven wordt aangeduid met het begrip dematerialisatie.

Het gebruik van een global note biedt grote voordelen ten opzichte van de klassieke K- of CF-stukken. Zo vallen de drukkosten van de K- en de CF-stukken weg. Ook de kosten van het hoofdbetaalkantoor kunnen sterk worden gereduceerd. Dividend- en couponbetalingen en bijzondere corporate actions op effecten hoeven niet langer handmatig verwerkt te worden. Aanpassing van de uitstaande fysieke effecten bij een splitsing of een aanpassing van de nominale waarde is niet langer nodig. Ook het achter de hand houden van niet uitgegeven stukken voor vervolguitgiftes met alle kosten van dien (het drukken en bewaren), is niet langer noodzakelijk.

Op de langere termijn zijn voordelen te behalen door een potentiële verbetering van de liquiditeit van de betreffende effecten. De toegankelijkheid voor leentransacties is door volledige inbreng in het girale systeem immers optimaal. Ook kunnen de kosten van bewaring van fysieke voorraden worden gereduceerd vanwege het sterk verminderde veiligheidsrisico en afgenomen omvang.

Met dematerialisatie is ook het bredere belang van het functioneren van de Nederlandse kapitaalmarkt gediend. Nu door de introductie van de euro het aantal beleggingsalternatieven sterk is toegenomen, wordt het van essentieel belang bestaande inefficiënties van onze markt zo spoedig mogelijk weg te nemen.

Veel ondernemingen gaan over tot een statutenwijziging om de gevolgen van redenominatie van hun aandelenkapitaal, in Euro's, in eigen hand te houden. Dit is bij uitstek de gelegenheid om K- en CF-stukken om te zetten in een global note.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Amsterdam Exchanges start dematerialisatie-campagne '
Lees ook