Fractie Amsterdam Anders/De Groenen
p/a.: Amstel 1, kamer 2229, 1011 PN Amsterdam
tel: 020-552.2706
fax: 020-552.2760
email: groenen@raad.amsterdam.nl

PERSBERICHT

Amsterdam, 21 maart 2000

Sloop broedplaatsen gaat gewoon door

Ondanks groeiend maatschappelijk verzet en protest van 'bekende Amsterdammers' stellen B en W van Amsterdam voor om opnieuw een bloeiende broedplaats van kunstenaars te slopen. In dit geval gaat het om het gebouw Argentinië op de Oostelijke Handelskade aan het IJ. Een woonwerkgebouw waar al 20 jaar allerlei kunstenaars hun plek gevonden en gemaakt hebben. Oorspronkelijk zou het een plan worden met als uitgangspunt behoud en herstel. Gemeentelijk, financieel-technisch onderzoek toonde aan dat dit haalbaar was. Desondanks komen B en W nu met het voorstel om te gaan slopen. De bewoners van het pand hebben zelf met behulp van deskundigen een prima alternatief plan opgesteld, waarbij het pand behouden blijft. In dat plan is er ruimte voor 6 woningen meer dan in het plan van de gemeente. Ook zijn de bewoners zelf in staat om de renovatie van het pand te betalen, een gebouw dat volgens het Bureau Monumentenzorg een uniek voorbeeld is van vroeg 20e-eeuwse, industriële bouw. Stedenbouwkundig gezien is dit plan beter dan de sloop-nieuwbouw plannen van B en W.

B en W gaan in hun eigen voorstel voor een Nieuw-Argentinië voorbij aan de positieve kanten van het alternatieve plan. In een commentaar gaan ze niet in op de antwoorden, die de bewoners op de bezwaren tegen behoud gegeven hebben. De bewoners kregen vervolgens ook geen gelegenheid meer om op dit zwakke commentaar te reageren.
Woningbouwvereniging Het Oosten toont zich enthousiast over behoud van woonwerkateliers, maar wordt in de praktijk uitvoerder van een kolos van 240 meter , waarin als schrale troost 400 m² dure, nieuwe ateliers/bedrijfsruimten gepland zijn. In afwijking van de oorspronkelijke uitgangspunten wordt voorgesteld om vanwege "de sterk gestegen prijzen in het oostelijk havengebied" de beoogde 40% koopwoningen in het middensegment te vervangen door dure vrije sector woningen. De wens om geld te verdienen blijkt sterker te zijn dan argumenten van meer politieke aard.
Dikke krokodillentranen huilen de coalitiepartijen om de 'onmogelijkheid' om de Kalenderpanden nog te redden. Die waren immers al verkocht, voordat krakers er een cultuurpand inrichtten. Hoe schijnheilig zijn de partijen, die onze hoofdstad besturen? Woensdag mogen ze tijdens het raadsdebat over Argentinië laten zien laten zien of ze echt hart hebben voor de culturele broedplaatsen in de stad of dat ze zich niet toch weer door B en W laten meeslepen in een besluit tot sloop van een belangrijk cultuurpand, dat nog prima gered kan worden.

Hansje Kalt, fractievoorzitter Amsterdam Anders/De Groenen tel: 020-6208235

Deel: ' Amsterdam gaat door met sloop broedplaatsen kunstenaars '
Lees ook