Persbericht
7 februari 2000, Amsterdam

AMSTERDAM GAAT KOSOVO HELPEN AAN DAKPANNEN EN DAKEN

De gemeenteraadscommissie voor Volkshuisvesting heeft vorige week (2 -2 2000) besloten flinke bedragen ter beschikking te stellen ten behoeve van de daklozen van Kosovo. In het jaar 2000 zal niet alleen een half miljoen gulden ter beschikking gesteld worden voor het dakenreparatie project van Aedes in Peja, maar zal er ook een half miljoen uitgetrokken worden voor de start van een dakpannenfabriek in Kosovo. In de jaren 2001 en 2002 zal steeds een half miljoen worden gegeven voor dakpannenfabriek. Op deze manier verwacht Amsterdam een flink aantal dakloze Kosovaren onder de pannen te brengen en bovendien een bijdrage te geven aan de ekonomie van Kosovo.
Aedes is een vereniging van Nederlandse woningbouwcorporaties, die in Peja (Servisch:Pec) in west-Kosovo al enige maanden daken repareert.

Het besluit is genomen nadat de gemeenteraad in december '99 een motie van Roel van Duijn en anderen had aangenomen, waarin om dringende hulp werd gevraagd voor de nog altijd talrijke dakloze Kosovaren. Van l5 tot 22 januari heeft dit raadslid samen met zijn duo-raadslid Heleen de Mul het westen van Kosovo verkend om de konkrete mogelijkheden te onderzoeken. Daarbij hebben zij een gesprek gevoerd met de directie van een steenfabriek in Djakova, die konkrete plannen heeft voor dakpannenproduktie. Dit biedt het vooruitzicht van een snelle aanwending van het Amsterdamse geld, ter leniging van de nood.

Namens de raadsfractie van Amsterdam Anders/De Groenen,

Drs Frans Schwanen

bel voor informatie Roel van Duijn
tel: 020 4704770 (thuis)
tel: 020 5522706 fax: 020 5522760 (werk)

Zoekwoorden:

Deel: ' Amsterdam gaat Kosovo helpen aan dakpannen en daken '
Lees ook