Gemeente Amsterdam

Amsterdam krijgt een projectleider huiselijk geweld 31 januari 2003 - Johanneke Helmers

Amsterdam krijgt een projectleider huiselijk geweld. Dat is een logisch gevolg van de verbeterde samenwerking tussen politie, justitie, gemeente en hulpverlening. Deze partijen sloegen een aantal jaren geleden de handen ineen om huiselijk geweld voortaan anders aan te pakken. De projectleider zal worden ingezet om deze samenwerking verder vorm te geven.

Onder huiselijk geweld vallen veel verschillende soorten geweld. Het kan gericht zijn op ouderen, kinderen, vrouwen, mannen en zich op verschillende manieren uiten. Voor deze verschillende onderdelen worden werkgroepen opgezet, die een specifiek plan van aanpak maken.

Tot voor kort bleef de aanpak van huiselijk geweld veelal beperkt tot de opvang van slachtoffers. Maar daarmee wordt het geweld niet beëindigd. Door de aandacht te verplaatsen naar de daders kan het geweld bij de bron worden bestreden en kan toekomstig geweld worden voorkomen. Huiselijk geweld wordt niet langer gezien als een privé-aangelegenheid, maar als een veiligheidsprobleem.

Huiselijk geweld is moeilijk aan te pakken. Het slachtoffer durft vaak geen aangifte te doen of weet niet waar hij of zij terecht kan. In het uiterste geval biedt een verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis de mogelijkheid om een veilige afstand tussen dader en slachtoffer te creëren. Dit lost alleen niets op. De oorzaak blijft aanwezig.

Politie, justitie en de gemeente Amsterdam hebben samen met hulpverleningsinstanties een plan van aanpak opgesteld om t huiselijk geweld een halt toe te roepen. Een belangrijke maatregel is dat \ het niet meer nodig is dat het slachtoffer zelf aangifte doet. Iedereen die een vermoeden heeft van misbruik of geweld kan dit melden bij de politie. De politie kan dan stappen ondernemen en uitzoeken wat er aan de hand is. Bij gegronde klachten kan dader worden opgepakt? en een behandeltraject worden opgelegd

Politie, justitie en gemeente hebben elk een eigen taak in de aanpak van huiselijk geweld.

De politie heeft het accent in de opleiding verschoven van doorsturen naar hulpverlening naar het actief optreden van de politie ten opzichte van de dader

Justitie heeft in 2001 een protocol opgesteld over hoe de huiselijk-geweldzaken op het parket worden afgehandeld. Zo wordt dergelijke zaken niet meer geseponeerd en wordt, waar nodig, contact gelegd met de hulpverlening.

De gemeente heeft ambulante steunpunten voor relationeel geweld geopend en meer geld toegekend aan de Stichting Vrouwenopvang.

De taak van de nieuwe projectleider wordt om alle activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdam krijgt projectleider huiselijk geweld '


Lees ook