Ingezonden persbericht


Persbericht

Tolheffing maakt Tweede Coentunnel overbodig.
"AMSTERDAM MOET, NET ALS LONDEN, TOL INVOEREN".

Milieupartij Amsterdam Anders wil, in navolging van Londen, een tolsysteem invoeren waarmee het autoverkeer naar Amsterdam wordt ontmoedigd. Uit de opbrengsten moet het openbaar vervoer in de regio verbeterd worden. De partij denkt dat door de tolheffing het autoverkeer met tenminste 25% afneemt waardoor investeringen in bijvoorbeeld de Tweede Coentunnel overbodig worden. Van dat vrijgekomen geld kunnen sneltrams naar de buurgemeenten worden aangelegd.

Voorstel in gemeenteraad en Provinciale Staten.

De partij zal over twee weken in de Amsterdamse gemeenteraad een voorstel voor tolheffing in de Amsterdamse binnenstad indienen. Bij het behalen van een zetel in de Provinciale Staten zal de partij ook daar pleiten voor het plan. Amsterdam Anders doet morgen met lijstnummer 10 mee aan de provinciale verkiezingen. Het tolplan is een initiatief van Saar Boerlage die vierde staat op de lijst van Amsterdam Anders voor de provinciale verkiezingen.

Tolheffen binnen de A10.

Door het gebied binnen de A10 ten zuiden van het IJ als tolgebied in te stellen is daar meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer. Een dag autorijden binnen het tolgebied kost in Londen ongeveer 7 Euro. Uiteraard hebben professioneel personenvervoer, hulpdiensten en invaliden een vrijstelling van tolheffing. Verder hebben de inwoners van het gebied een korting van 90% op het te heffen tolbedrag.

Opbrengst 100 miljoen per jaar.

Volgens Amsterdam Anders moet rekening worden gehouden met inkomsten van naar schatting rond de 100 miljoen euro per jaar. Dit geld zal gestoken worden in verbetering van het Openbaar Vervoer. Om te beginnen is het nodig dat metrolijn 50 wordt doorgetrokken naar het Centraal Station. Verder moeten trams en bussen vaker rijden. Ook wordt er extra geld gestopt in veilige en hoogwaardige fiets- en voetpaden.

Deel: ' 'Amsterdam moet tol heffen, net als in Londen' '
Lees ook