X
X
X Gemeente Amsterdam


Naar aanleiding van berichtgeving over rekening rijden d.d. 6 oktobe

Wethouder Köhler (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur) zal namens het college van B&W de komende maanden verder overleg voeren over plannen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, allereerst met de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), en vervolgens wellicht met minister Netelenbos. In dit overleg zal Köhler praten over mogelijke totaalpakketten die de bereikbaarheid van de regio kunnen verbeteren. Naast het beter benutten van de infrastructuur (openbaar vervoer en weg), is ook uitbreiding nodig om knelpunten weg te nemen. Vormen van rekening rijden zouden van zo'n pakket deel kunnen uitmaken. Ook een experiment met een vorm van rekening rijden in slechts één corridor is mogelijk onderwerp van gezamenlijke studie. Het college heeft op dit moment nog geen wensenlijst vastgesteld

Het college voelt er niet voor om als enige regio voorop te lopen met rekening rijden. Er zal in eventuele gesprekken met de minister op worden aangedrongen dat zij ook met andere regio's in overleg treedt

Amsterdam, 6 oktober 199Pb-105 Hans Joosten 552205

?

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdam Niet als enige regio voorop met rekeningrijden '
Lees ook