persberichten

Amsterdam-Noord vóór combinatie van de Noord/Zuidlijn met voet/fietstunnel onder het IJ

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord is een groot voorstander van een combinatie van de Noord/Zuidlijn en een voet/fietstunnel onder het IJ. Op verzoek van het stadsdeel heeft de Directie Noord/Zuidlijn onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden van zo'n combinatie.

De uitkomsten van dit onderzoek overtuigen het Dagelijks Bestuur dat de combinatie van de Noord/Zuidlijn met een voet/fietstunnel technisch en financieel mogelijk is. Daarom verzoekt zij in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders het overleg te starten dat uiteindelijk leidt tot een gecombineerde tunnel voor openbaar vervoer en langzaam verkeer.

De gecombineerde tunnel voor openbaar vervoer en langzaam verkeer heeft een grote meerwaarde voor het fietsverkeer en voor Amsterdam-Noord, terwijl de extra investering relatief gering is. Deze meerwaarde bevindt zich op gebied van de uitbreiding van het Kernnet Fiets (met een extra verbinding onder het IJ) en op het gebied van de ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oevers.

Niet alleen het Dagelijks Bestuur is vóór een combinatie van de Noord/Zuidlijn en een tunnel voor langzaam verkeer onder het IJ. Tijdens Noordwaarts, het publieke debat over de toekomst in Noord, werd deze combinatie als één van de grote en reële kansen voor het stadsdeel beschouwd.

Het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord hoopt op korte termijn tot afspraken te komen met het College van Burgemeester en Wethouders.

Deel: ' Amsterdam-Noord Combineer Noord/Zuidlijn met fietstunnel '
Lees ook