Stadsdeel Amsterdam-Noord


Onderzoek naar de maatschappelijke positie van Surinamers in Amsterdam-Noord

Van de ruim 85.000 bewoners in Amsterdam-Noord zijn bijna 7.000 mensen van Surinaamse afkomst. Dit is bijna 8% van de totale Noordse bevolking. In 1998 heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Noord besloten een onderzoek uit te laten voeren naar de positie van Surinamers in Amsterdam-Noord.

De reden hiervoor was dat, dat ondanks dat het aantal Surinamers in Amsterdam-Noord groeit, het stadsdeel onvoldoende wist over de positie van Surinamers. Het gaat dan bijvoorbeeld over het gebruik van sociale voorzieningen en de deelname aan het maatschappelijk leven.

In 1999 heeft het onderzoeksbureau Autar Consultancy uit Oegstgeest dit onderzoek uitgevoerd. Het stadsdeel was van mening dat de onderzoeksgroep, de Surinaamse bevolking in Amsterdam-Noord, bij het onderzoek betrokken moest worden. Daarom heeft het stadsdeel een begeleidingscommissie opgesteld die bestond uit twee ambtenaren van het stadsdeel en vertegenwoordigers van de vier Surinaamse organisaties uit Amsterdam-Noord, namelijk Prem Sangeet Samaaj, SPAN, SAN en Sur-anti. Deze begeleidingscommissie heeft bijna maandelijks overleg gevoerd met het onderzoeksbureau.

Afgelopen augustus is het onderzoek afgerond met een onderzoeksrapport. Donderdag 21 oktober heeft wethouder J. Koop de Surinaamse organisaties bedankt voor hun actieve bijdrage aan het onderzoek door deelname in de begeleidingscommissie, maar ook door via eigen kanalen de Surinaamse bevolking aan te sporen de enquête te retourneren.

De Surinaamse organisaties maakten van de gelegenheid gebruik om hun eigen advies te geven over het volgen van de aanbevelingen van Autar Consultancy.

In het najaar van 1999 bespreekt de Stadsdeelraad van Amsterdam-Noord wat zij voor consequenties trekt uit dit onderzoeksrapport.

Deel: ' Amsterdam Nrd onderzoekt maatschappelijke positie Surinamers '
Lees ook