Gemeente Amsterdam

Geld voor de Melkweg: gemeente stelt bijdrage beschikbaar voor brandveiligheid
19 februari 2003 - Martijn de Greve

Het college van B&W heeft ingestemd met een bijdrage van EUR 360.000 aan de Stichting Melkweg voor de brandveiligheidsvoorzieningen.

Deze bijdrage was nodig omdat de kosten voor de brandveiligheidsvoorzieningen door de Melkweg reeds gemaakt waren en de rekeningen inmiddels binnenkwamen. "Ik ben blij dat het college de belangen van de Melkweg veilig heeft gesteld en dat ook hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de commissie", aldus wethouder Belliot.

Wethouder Dales heeft tegen de bijdrage voor de Melkweg gestemd omdat dit bedrag volgens hem "een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare middelen voor de cultuuraccommodaties".

Alle publieksgebouwen dienen aan strengere eisen in het kader van brandveiligheid te voldoen. Voor kunstaccommodaties is in de begroting voor investeringen (o.a. voor brandveiligheid) maximaal EUR 1,63 miljoen beschikbaar.

Het college van B&W heeft kennisgenomen van een overzicht van de financiële consequenties voor brandveiligheidsvoorzieningen bij culturele accommodaties en onderwijs- en zorginstellingen. Dit overzicht wordt voorgelegd aan de betrokken raadscommissies. Uit het overzicht blijkt onder andere dat de aanpassingskosten voor theaters circa EUR 3.050.000 bedragen.

De investeringsbijdrage voor de Melkweg wordt in februari in de raadscommissie besproken.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdam stelt bijdrage beschikbaar voor brandveiligheid de Melkweg '
Lees ook