Gemeente Amsterdam

Amsterdam stimuleert fietsgebruik en pakt black spots aan 19 maart 2003 - Lisa Neves Gonçalves

De gemeente Amsterdam wil dat Amsterdammers vaker voor de fiets kiezen, vooral bij korte ritten van een paar kilometer. Ook wil de gemeente de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren door met name black spots (plaatsen waar veel ongevallen voorkomen) aan te pakken.

Dit zijn twee van de belangrijkste doelstellingen uit het Jaarplan Fiets 2003 waarmee het college B&W heeft ingestemd. Dit plan beschrijft alle fietsprojecten en -activiteiten die dit jaar door de gemeente worden georganiseerd.
Het Amsterdamse fietsbeleid draagt in belangrijke mate bij aan de doelstelling van het verkeers- en vervoerbeleid: het leefbaar en bereikbaar houden van Amsterdam. De fiets neemt weinig ruimte in, veroorzaakt geen geluidsoverlast, geeft geen uitstoot en is relatief ongevaarlijk voor andere verkeersdeelnemers. Het fietsbeleid wordt gecoördineerd door de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (Dienst IVV).

Kiezen voor de fiets

Uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers ook voor korte afstanden vaak de auto of het openbaar vervoer gebruiken. De gemeente wil fietsen zo aantrekkelijk maken dat Amsterdammers kiezen voor de fiets. Hiervoor worden verschillende middelen ingezet: het aanleggen van verkeersveilige, snelle en comfortabele fietsroutes, die goed bewegwijzerd zijn, de aanpak van fietsendiefstal en de realisering van fietsenstallingen in de stad en fietsenbergingen in of bij de woning.

Black spots

De gemeente inventariseert elk jaar waar in Amsterdam verkeersonveilige plekken, de zogenaamde black spots, zijn om die vervolgens aan te pakken. Zo is het aantal 'black spots' gedaald van 185 in de periode 1995-1997 naar 152 in de periode 1999-2001. Deze dalende lijn wil de gemeente voortzetten. De werkgroep Black Spots Amsterdam (een samenwerkingsverband tussen de Dienst IVV, stadsdelen, politie en justitie) wil in 2003 minimaal 100 'black spots' nader bekijken en aanpakken.
Naast bovenstaande projecten worden in het jaarplan ook projecten en activiteiten beschreven zoals:

* De verdere realisering van ontbrekende schakels van het Hoofdnet Fiets en de verbetering van bestaande wegvakken Hoofdnet Fiets.
* Het treffen van voorbereidingen voor de realisering van nieuwe bewaakte fietsenstallingen, waaronder nieuwe lockerstallingen.
* De aanpak van fietsendiefstal door de uitvoering van het vastgestelde Werkprogramma Fietsendiefstalpreventie 2002-2006.
* De uitvoering van de motie Flos c.s. van 18/19 december jl. over het toekennen van een subsidie voor het in de vaart houden van de veerpont Nieuwe Meer.

De gemeenteraad heeft het Jaarplan Fiets 2003 al in december jl. bij de begrotingsbehandeling betrokken.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdam stimuleert fietsgebruik en pakt black spots aan '
Lees ook