MERCER HUMAN RESOURCE

Amsterdam terug in top 10 leefkwaliteit steden

WERELDWIJD ONDERZOEK NAAR LEEFKWALITEIT EN VEILIGHEID

AMSTERDAM TERUG IN TOP 10 LEEFKWALITEIT STEDEN

Amstelveen, 3 maart 2003- De vijf veiligste steden ter wereld liggen in Europa. Op het gebied van persoonlijke veiligheid scoren Luxemburg, Helsinki, Zürich, Genève en Bern het hoogst. Gemeten naar het algemene leefklimaat is Zürich de beste stad om te wonen. Hoewel de score van Amsterdam op het gebied van persoonlijke veiligheid niet indrukwekkend is (plaats 25), krabbelt de stad na een eerdere val in de ranglijst van steden met een goed algemeen leefklimaat, terug naar de top tien. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Mercer Human Resource Consulting naar de leefkwaliteit in 215 wereldsteden.

De scores voor persoonlijke veiligheid zijn gebaseerd op misdaadcijfers, ordehandhaving en interne stabiliteit. De steden worden afgezet tegen New York als basisstad, met een score van 100. Het onderzoek laat zien dat meer dan eenderde van de steden met een score boven de 100 in West-Europa ligt. Hoog scorende steden buiten de top vijf zijn Wenen (16), Stockholm (17) en Kopenhagen, Dublin en Oslo, gezamenlijk op de 18e plaats met een score van 115. Amsterdam is 25e met een score van 113,5. Milaan, Athene en Rome zijn de minst veilige steden in Europa, met respectievelijke klasseringen van 83 (score 93,5), 93 (score 91) en 99 (score 86,5). Relatief hoge misdaadcijfers drukken de veiligheidsscore van deze steden. Londen scoort 100 punten en staat op plek 64.
Het onderzoek is voor het merendeel uitgevoerd in november 2002, maar is bijgewerkt om rekening te houden met gewijzigde omstandigheden. De beoordelingen zullen in het bijzonder worden herzien in het geval van eventuele nieuwe ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

KLASSERINGEN ALGEHELE LEEFKWALITEIT: AMSTERDAM TERUG IN TOP TIEN

Uit Mercer's algehele onderzoek naar leefkwaliteit komt Zürich opnieuw naar voren als de mondiale topstad; met 106,5 punten biedt het de beste leefkwaliteit. Genève (vorig jaar nog 105,5 punten) schoof op van de vierde plaats, naar een met Vancouver en Wenen gedeelde tweede plek, met een score van 106. Dit houdt verband met de versoepeling van de toegangsbeperkingen en de groeiende superioriteit van Genèves medische voorzieningen, waaronder moderne en goed toegeruste ziekenhuizen en klinieken die tot de beste van Europa behoren. Amsterdam pakt twee plaatsen terug ten opzichte van vorig jaar en verovert de tiende plaats met 104,5 punten. De Nederlandse hoofdstad doet weinig onder voor de andere topsteden, maar verkeersopstoppingen blijven een heikel punt.

De minst aantrekkelijke stad ter wereld is nog altijd Brazzaville in Kongo. Andere steden met een jammerlijke score voor algehele leefkwaliteit zijn onder meer Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek, Bagdad (30,5) en Pointe Noire in Kongo.

NOOT VOOR DE REDACTIE - Afzender van dit persbericht is Mercer Human Resource Consulting. Mercer Human Resource Consulting is een van 's werelds grootste adviesbureaus en werkt aan het optimaliseren van de werkgever-werknemersrelaties bij zijn klanten. Wereldwijd heeft Mercer meer dan 13.000 werknemers in 40 landen in dienst. Mercer is onderdeel van Mercer Inc., een volledige dochteronderneming van Marsh and McLennan Companies, Inc., die aan de beurzen van New York, Chicago, Pacific (San Francisco) en Londen staat genoteerd (tikkersymbool: MMC). Website: www.mercerHR.com.
Op verzoek sturen wij u dit persbericht graag per e-mail.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David van Tol (020 - 54 19 427) of e-mail naar marketingnl@mercer.com.

TOELICHTING OP DE ONDERZOEKSMETHODIEK

Als basisscore voor leefkwaliteit is uitgegaan van New York met een score van 100 punten. De gegevens zijn veelal verzameld tussen september en november 2002. De Scandinavische steden zijn dit jaar opnieuw beoordeeld op basis van gegevens met betrekking tot seizoensafhankelijke stoornissen als gevolg van minder daglicht. Het onderzoek van Mercer gaat uit van een gedetailleerde beoordeling en evaluatie van 39 sleutelfactoren voor leefkwaliteit, welke zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:


- Politieke en sociale omgeving (politieke stabiliteit, misdaad, ordehandhaving etc.)

- Economische omgeving (valutareglementering, bankiersdiensten etc.)
- Sociaal-culturele omgeving (censuur, beperkingen op de persoonlijke vrijheid etc.)

- Medische en gezondheidsfactoren (medische voorzieningen en diensten, besmettelijke ziekten, riolering, afvalverwerking, luchtvervuiling etc.)

- Scholen en onderwijs (gemiddelde norm en beschikbaarheid van het onderwijs etc.)

- Openbare diensten en vervoer (gas en licht, water, openbaar vervoer, verkeersopstoppingen etc.)

- Recreatie (restaurants, film en theater, sport en vrije tijd etc.)
- Consumptiegoederen (beschikbaarheid van voedsel/dagelijkse consumptieartikelen, auto's etc.)

- Huisvesting (huisvesting, huishoudartikelen, meubilair, onderhoudsdiensten etc.)

- Natuurlijke omgeving (klimaat, verleden ten aanzien van natuurrampen)

De wereldwijde classificatielijst wordt samengesteld op basis van het meest recente mondiale onderzoek naar leefkwaliteit, zoals uitgevoerd door Mercer Human Resource Consulting. Voor elk van de geëvalueerde steden is een afzonderlijke rapportage opgesteld. Nota bene: er is geen algeheel overzicht leverbaar. De kosten voor vergelijkende indices tussen een basisstad en een te vergelijken stad bedragen EUR 250 (vergelijkingen tussen meerdere steden zijn leverbaar tegen een evenredig gereduceerd bedrag).


03 mrt 03 00:01

Deel: ' Amsterdam terug in top 10 leefkwaliteit steden '




Lees ook