Gemeente Amsterdam

Vluchtelingen welkom bij gemeente Amsterdam

Vluchtelingen welkom bij gemeente Amsterdam

Amsterdam wil dat meer vluchtelingen bij de gemeente komen werken. In Amsterdam wonen ongeveer 8000 vluchtelingen, maar slechts een handjevol werkt bij de gemeente. Dit terwijl de gemeente ernaar streeft dat het personeelsbestand een afspiegeling van de Amsterdamse beroepsbevolking vormt. Door het creëren van werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen hoopt de gemeente dat de drempel om te komen werken lager wordt.

De vluchtelingen krijgen een contract voor 6, 9 of 12 maanden en worden gedetacheerd bij een stadsdeel of diensttak. Hierna kunnen zij mogelijk doorstromen naar een reguliere baan bij de gemeente. De eerste ervaringen van de door de gemeente ingestelde Projectgroep 'Vluchtelingen aan het werk' zijn positief. Bij het stadsdeel Amsterdam-Noord, het Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam, de dienst Afvalverwerking en de Dienst Gemeentebelastingen zijn inmiddels vluchtelingen werkzaam.

De projectgroep werkt samen met Randstad en NOVA, een uitzendbureau speciaal voor vluchtelingen. Deze bureaus zijn betrokken bij de werving en selectie van de vluchtelingen. De vluchtelingen komen bij hen in dienst en krijgen een detacheringscontract. Uit ervaring blijkt dat vluchtelingen vaak een te hoge drempel ervaren om bij de gemeente te willen werken. Zij kunnen door hun ideeën over autoriteiten terughoudend zijn voor een baan bij de overheid.

Daarnaast heeft de gemeente zelf als werkgever weinig ervaring met vluchtelingen. Hierdoor is de gemeente niet altijd goed toegerust om bijvoorbeeld de kwaliteiten van een vluchteling tijdens een sollicitatiegesprek goed te beoordelen. De werkervaringsplaatsen, waar zowel op de werkplek als vanuit Randstad of NOVA begeleiding wordt geboden, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van de gemeente. De projectgroep wil in totaal vijftien werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen tot stand brengen. De projectgroep richt zich met name op vluchtelingen met een MBO- of HBO/universitaire opleiding, omdat gebleken is dat deze vluchtelingen vaak onder hun niveau werken. Ongeveer 60% van de vluchtelingen heeft minimaal een opleiding op MBO-niveau, zo blijkt uit onderzoek.

Amsterdam, 28 augustus
Marjan Lansdaal


-

© gemeente Amsterdam - 30-08-2001

Deel: ' Amsterdam wil dat meer vluchtelingen bij gemeente werken '
Lees ook