Ingezonden persbericht


Amsterdam, 13 mei 2004

Amsterdam wil geen studenten meer in de bijstand

Vandaag spreekt de Amsterdamse gemeenteraadscommissie Werk en Inkomen over het voorstel van wethouder Aboutaleb om afgestudeerden de eerste zes maanden na hun studie te korten op hun bijstandsuitkering. De ASVA Studentenunie betwijfelt de effectiviteit van deze maatregel: (oud) studenten willen juist graag werken en hebben bij werkloosheid ook recht op een bestaansminimum, net als ieder ander.

De Amsterdamse wethouder stelt voor om net afgestudeerden te korten op hun bijstandsuitkering als ze geen werk kunnen vinden. Uitgangspunt is voor Aboutaleb dat studenten niet geprikkeld zouden worden aan het werk te gaan als de bijstand op het huidige niveau blijft. Amsterdam geeft met dit beleid gehoor aan de oproep aan gemeenten van staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) de bijstandswet uit te voeren.

Concreet betekent dit voor studenten dat zij na het afronden van hun opleiding niet meer in aanmerking komen voor bijstand, maar rond zullen moeten komen van het normbudget van de studiefinanciering. De ASVA Studentenunie voorziet hierbij problemen.

Bestuurslid Passchier Veefkind: 'Studenten zijn over het algemeen toch al niet happig om bijstand aan te vragen als ze geen werk kunnen vinden, aangezien aan het trekken van bijstand een stigma kleeft. Natuurlijk moet er een prikkel zijn om aan het werk te gaan, maar die hebben net afgestudeerden toch wel. Ook afgestudeerden hebben recht op een bestaansminimum.'

De ASVA Studentenunie is daarnaast van mening dat studenten een belangrijk economisch en cultureel potentieel voor de stad zijn. De maatregel van Aboutaleb zou kunnen leiden tot een uitstroom van net afgestudeerden uit de stad.

De ASVA Studentenunie is de studentenorganisatie voor studenten aan hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam. Zij is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 8c966d.jpg

Deel: ' Amsterdam wil geen studenten meer in de bijstand '
Lees ook