Gemeente Amsterdam

lokatie verblijfsruimte, G-buurt


|
Nieuwe lokatie verblijfsruimte G-buurt gezocht

Nieuwe lokatie verblijfsruimte G-buurt gezocht

Het stadsdeel Zuidoost en de centrale stad gaan bekijken of de voorgenomen vestiging van een verblijfsruimte voor drugsverslaafden op een andere lokatie dan aan het Ganzenhoefpad kan worden gevestigd. Hiertoe heeft het stadsdeel inmiddels enkele alternatieve lokaties in de buurt op het oog.
Op korte termijn zal worden onderzocht of deze lokaties voldoen aan de eisen. De beoogde lokatie aan het Ganzenhoefpad komt hiermee te vervallen.

De informatieavond van de centrale stad en het stadsdeel bestemd voor bewoners, bedrijven en instellingen in de G-buurt, die op 4 september a.s. in het CCB gebouw aan de Ganzenhoef 121 zou plaatsvinden, gaat niet door.
Zodra er meer bekend is over de nieuwe lokatie zullen bewoners, bedrijven en instellingen daarvan op de hoogte worden gesteld en zal er een nieuwe informatieavond worden gepland

Huub Winthagen
Amsterdam, 17 augustus 2001


-

© gemeente Amsterdam - 20-08-2001

Deel: ' Amsterdam-Zuidoost zoekt nieuwe lokatie verblijfsruimte '
Lees ook