LEI

persbericht / nr. 1657

27-juli-2001

Amsterdammers zien kansen voor boer

Waar de positie van de boer er niet makkelijker op lijkt te worden, doen zich toch ook kansen voor op nieuwe inkomensbronnen. Zulke kansen zijn aangereikt door Amsterdammers die hierover zijn geënquêteerd. Hun waardering voor boeren blijkt groot. Zij noemen ook veel mogelijkheden die de boer heeft om de stedeling te verleiden tot het uitgeven van zijn geld op het platteland. Heel wat Amsterdammers maken regelmatig gebruik van het landelijk gebied om te fietsen of te wandelen. De rust, de ruimte en de groene omgeving zijn voor hen aantrekkelijk. Vanuit dat uitgangspunt willen de geënquêteerden graag activiteiten ondernemen. Boeren kunnen hierop inspelen door het aanbieden van overnachtingen, excursies of boerderijproducten, of door het openen van een terras of een kinderboerderij.

Wat doen stedelingen in het landelijk gebied en wat verwachten ze er van? Zomer 2000 heeft het LEI deze vragen onderzocht door middel van enquêtes en workshops in Amsterdam. Voor de geënquêteerde betekent landelijk gebied: natuur, rust en ruimte. Een gebied dat prettig is om in de vrije tijd te bezoeken, om te wandelen of te fietsen, maar ook om te picknicken, te ontspannen, of gewoon te kijken naar de omgeving. Hij zit als stedeling dagelijks in de drukte van de bebouwde kom, en zoekt in zijn vrije tijd juist het omgekeerde. Kortom, het landelijk gebied als tegenhanger van de stad.

Toch zijn er ook in het landelijk gebied zaken waaraan bezoekers zich storen. Vooral verstoring van rust en ruimte door geluids- en verkeersoverlast, door horizonvervuiling of door andere activiteiten (skeeler- en wielerpelotons, popconcerten) maken een bezoek minder aantrekkelijk. De ondervraagden missen in het landelijk gebied nogal eens (meer) natuur, rust en ruimte, maar ook recreatieve voorzieningen, natuurgerichte voorzieningen en infrastructuur. Er kan veel gedaan worden om een bezoek aan het landelijk gebied nog aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door activiteiten en voorzieningen voor kinderen, door natuureducatie en door informatie over natuur, cultuurhistorie en boerenleven. Dit ligt in het verlengde van nieuwe mogelijkheden die men ziet voor boeren.

Bezoekers van het landelijk gebied willen actief bezig zijn. Ze zijn vaak geïnteresseerd in het gebied, de natuur en de mensen die er werken. Ze willen af en toe kunnen afstappen en wat drinken of eten op een terras. Wanneer boeren hierop inspelen, en hen kunnen verleiden tot een bedrijfsbezoek, een rondleiding, een kop koffie, of het kopen van eigengemaakte producten, dan valt er wat te verdienen. Behalve voor de boeren geldt dit ook voor andere ondernemers en voor aanbieders van cultuurhistorie.

De aanblik van de omgeving is voor de bezoeker van groot belang. Boeren zijn hiervoor mede verantwoordelijk. De ondervraagde Amsterdammers vinden meer variatie in planten en bebossing, minder grote stallen en meer aandacht voor cultuurhistorie belangrijk. Als de boer zich blijft inzetten voor een aantrekkelijk landelijk gebied en zijn bedrijfsvoering hierop afstemt, kan hij rekenen op nog meer waardering van de stedeling.

Deel: ' Amsterdammers zien kansen voor boer '
Lees ook