X
X
X Gemeente Amsterdam


BEROEPSONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT MOETEN DICHTER BIJ ELKAAR

Vanmiddag (donderdag 13 januari) praat de Raadscommissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid over een van de projecten in het programma 'Vakmanschap in Amsterdam'. Met dit programma beoogt de gemeente allerlei projecten te stimuleren die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt vergemakkelijken. Een van de projecten, 'partnerships', is opgezet vanuit de economische invalshoek om bedrijven nauwer bij het beroepsonderwijs te betrekken. In een korte notitie rapporteert Pauline Krikke, wethouder Economische Zaken en Werkgelegenheid, over de stand van zaken. "De conclusie is dat het project voorlopig tot medio 2000 wordt voortgezet omdat partnerships goede effecten hebben. Vooral de aanwezigheid van een 'bevlogen' coördinator op de scholen blijkt een wezenlijke bijdrage te leveren. Anders verflauwen de projecten. Daarom krijgt het nu een extra stimulans door het uitschrijven van een tender voor de beste en meest creatieve of innovatieve partnerships", aldus Krikke.

Met partnerships worden scholen en bedrijven aangezet om nauwe relaties met elkaar aan te gaan, met aan beide kanten profijt: leerlingen kunnen stages lopen, leraren kunnen hun vak actualiseren en bijhouden, en bedrijven kunnen via stagiaires goede werknemers binnenhalen. Uit de rapportage blijkt dat de partnerships een zaak van vallen en opstaan is. Veel partnerships blijven steken in eenmalige contacten. De doelstellingen van de scholen blijken nogal eens te verschillen van de verwachtingen van de bedrijven. Het opnemen van stagiaires, vooral bij de korte stages in het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO), blijkt van de bedrijven veel inspanning te vergen en leveren in verhouding niet veel op. Het vinden van stageplaatsen in technische beroepen is geen probleem, maar wel in administratieve en verzorgende beroepen. Eenvoudig administratief werk op VBO-niveau bestaat niet meer, hoewel de leerlingen toch vooral de laatste jaren kunnen beschikken over moderne hulpmiddelen en softwarepakketten. Grote scholen en bedrijven vinden elkaar wel, maar voor de kleinere geldt dat niet, uit gebrek aan mankracht en tijd.

Pauline Krikke hoopt dat door de extra impuls van een tender er medio 2000 zo'n dertig goede en duurzame partnerships zijn afgesloten. Daarbij wordt extra gericht op partnerships voor VBO-scholen omdat daar de meest kwetsbare leerlingen zitten die via dit project een betere kans op een stageplaats, vervolgopleidingen en uiteindelijk werk kunnen krijgen. Medio 2000 zal de effectiviteit van het project worden doorgelicht, waarna definitief kan worden besloten of 'partnerships' in de toekomst wordt voortgezet.

Amsterdam, 13 januari 2000
Mechtild Rietveld 5522042

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Amsterdams Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt dichter bijeen '
Lees ook