Ingezonden persbericht


Persbericht

Maandag 18 januari 2010

Amsterdamse aanpak van overgewicht heeft succes!
Kinderen bewegen meer
Trend van steeds zwaarder wordt doorbroken

Jongeren met overgewicht is een landelijk steeds groter wordend probleem. In Amsterdam lijkt de negatieve trend te keren. Het schoolsportprogramma van JUMP-in (samenwerking tussen DMO en de GGD Amsterdam) heeft daar alles mee te maken. Op de deelnemende scholen steeg het percentage sportende jongens van 38% naar 70%. De sportdeelname onder, met name Turkse en Marokkaanse, meisjes ging van 19% naar 60%.

JUMP-in
JUMP-in is een integraal schoolsportprogramma om 4 tot 12-jarigen die onvoldoende bewegen via school te stimuleren in actie te komen. Het programma wordt op 60 Amsterdamse scholen uitgevoerd. Naast dat JUMP-in kinderen aanzet tot bewegen, zorgt het programma er ook voor dat kinderen en hun ouders ondersteuning krijgen op o.a. het gebied van dieetadvies, fysiotherapie, opvoedingen motorische remedial teaching. Het schoolsportprogramma JUMP-in verwijst ook door naar de Amsterdamse Jeugdgezondheidszorg (JGZ) die gebruik maakt van het landelijk overeengekomen overbruggingsplan.

Het landelijke overbruggingsplan
Via het overbruggingsplan kunnen kinderen met overgewicht extra consulten krijgen. Ook dit programma is succesvol en eerste resultaten laten een trendbreuk zien. Zo had 17% van de kinderen met overgewicht na de extra consulten een normaal gewicht en van de obese kinderen was 18% in gewicht gedaald naar overgewicht.

Landelijke geluiden negatief over tegengaan overgewicht De landelijke geluiden op het gebied van de jeugd en overgewicht zijn somber. Dit blijkt uit recente stukken en uitspraken van minister Klink (nota Overgewicht), Paul Rosenmöller en Sanne de Vries (onderzoek TNO).

Amsterdamse resultaten laten een ander geluid horen In Amsterdam zien we in 2009 een verbetering in de aanpak tegen overgewicht. Niet dat de problematiek nu is opgelost. Maar Amsterdam is een weg in geslagen waar nu de eerste resultaten worden geboekt. Voorwaarden zijn een nauwe samenwerking tussen beroepsgroepen en organisaties.

Op bestuurlijk niveau is de samenwerking al stevig verankerd in het Amsterdamse Sportplan 2009-2012 en de Nota Volksgezondheid 2008-2011. Het programma JUMP-in, dat uitgevoerd wordt door de GGD en DMO Sport, is hierin ondergebracht. Voor JUMP-in staat een uitbreiding in 2010 naar 100 scholen in de planning.


---

Deel: ' Amsterdamse aanpak van overgewicht heeft succes '


Lees ook