Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen pioniert in makerspace iFabrica


Aanpak jeugdwerkloosheid met behulp van 3d printers en lasercutters

Amsterdam-Noord, 20150216 -- Het staat er vol met 3d-printers, lasercutters en andere computergestuurde machines. Door jeugdige Amsterdamse werklozen te koppelen aan de innovatieve Amsterdamse makerspace iFabrica pioniert de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen met het aanpakken van structurele jeugdwerkloosheid. Tien Amsterdamse jongeren leerden in tien weken computergestuurd ontwerpen en produceren met open source softwaresystemen en high-techmachines. Gezamenlijk maakten zij een ‘pop-up shipstore’ voor het komende grootse Amsterdamse evenement Sail 2015.

Anticiperen op veranderende arbeidsmarkt

De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen gooit het over een andere boeg met het opleidingsproject ‘Talent in Zicht’, waarin wordt ingespeeld op de veranderingen die zich voordoen in economie en arbeidsmarkt. De zogenaamde nieuwe maakindustrie is bezig met een opleving, die mede mogelijk is vanwege het goedkoper en toegankelijker worden van computergestuurde productietechnieken en software. Deze veranderingen in de productiekolom vragen om andere competenties en vaardigheden van werknemers. Reden voor de Dienst Werk en Inkomen om de samenwerking op te zoeken met de openbare werkplaats iFabrica in Amsterdam-Noord, waar leden op basis van lidmaatschap zeven dagen per week gebruik kunnen maken van kostbare high-tech machines.

Samenwerking met Amsterdamse makerspace iFabrica

iFabrica is in 2013 opgericht met de visie om als openbare werkplaats een broedplaats van talentontwikkeling en prototyping te zijn. Eigenaar Maarten Twigt denkt dat iFabrica een grote rol kan spelen in het ontwikkelen van beroepen en vaardigheden die horen bij de veranderde structuren in de economie. Twigt:“ De techniek gaat zo snel, dat kan de arbeidsmarkt niet bijbenen. Er is grote behoefte aan mensen die weten hoe zij het maximale rendement uit geavanceerde machines halen. Wij willen met dit programma in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen jonge Amsterdamse werklozen weer reële kansen op werk bieden door in te springen op dat gat in de arbeidsmarkt.’

Pop-up shipstore voor Sail2015

Het voor Amsterdam belangrijke event Sail2015 vormde de aanleiding om gezamenlijk aan een concreet project te werken en de nieuw opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen. iFabrica nam samen met Niehe Media - dat de communicatie rondom Sail 2015 verzorgt, het initiatief voor een pilot waarin tien Amsterdamse deelnemers een pop-up shipstore voor Sail 2015 hebben vervaardigd. Deze pop-up shipstores worden op de kade geplaatst bij de tall ships die Amsterdam komende zomer aan doen.

Aandurven nieuwe aanpak

Branchecoördinator Ambachten van het DWI Rohina Kartaram had behoefte aan het doorbreken van de oude aanpak van jeugdwerkloosheid en wilde tegelijkertijd werken aan een concreet doel: “We willen als Dienst Werk en Inkomen ook durven te innoveren met methoden en partijen. Sail 2015 met zo’n enorme internationale exposure is ontzettend inspirerend om deelnemers aan te laten werken. Ze profileren zich direct met zo’n bekend event op hun portfolio. En de eerste contacten met geïnteresseerde bedrijven in de Amsterdamse high-techsector zoals ‘3d Matters’ zijn al gelegd. Want daar gaat het uiteindelijk om: onze cliënten weer in de arbeidscyclus krijgen. We hebben vertrouwen in deze eerste stap in een nieuwe richting”.

De pilot ‘Talent in Zicht’

De pilot ‘Talent in Zicht’ is een tien wekende durend educatief programma, gebaseerd op werken en leren. Het programma is opgezet om jeugdige Amsterdamse werklozen een nieuwe kans op werk te bieden. De tien deelnemers ontwikkelen competenties en vaardigheden op het gebied van CAD en CAM, het zogenaamde computer aided design en manufacturing. Het computergestuurde maken is een economische trend waarbij digitale ontwerpen worden gekoppeld aan high-tech machines waardoor op eenvoudige wijze in kleine serie kan worden geproduceerd of gewerkt kan worden aan prototypes.

Bij iFabrica in Amsterdam-Noord is zo’n 1.600m2 aan machines en handgereedschap in vijf verschillende werkplaatsen beschikbaar voor leden om te gebruiken. De vijf werkplaatsen variëren van lasercutting en 3d printing tot houtbewerking. De pilot is een initiatief van de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen in samenwerking met iFabrica en Niehe Media. De tien deelnemers hebben zich uit eigen beweging aangemeld en ronden het programma af met behoud van uitkering. Aan het programma werkten zij onder begeleiding van vijf professionals van iFabrica, zoals een 3d sieradenontwerper, architecten en ontwerpers. Het doel van het programma is jeugdige werklozen toeleiden naar werk. De eerste contacten met Amsterdamse high-tech bedrijven zijn gelegd. 


Deel: ' Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen pioniert in makerspace iFabrica '
Lees ook