X
X
X Gemeente Amsterdam


AMSTERDAMSE DRIEHOEK PAKT MESSEN AAN

Jongerencampagne en vrijwillige inleveractie:

Met de uitzending vanaf maandag 1 maart van een spotje onder de titel 'EEN MES DOODGEWOON?' op AT5 starten de gemeente Amsterdam, het Parket en de Politie een publiekscampagne tegen het bezit en gebruik van messen. Met de campagne onderstreept de Amsterdamse driehoek de vorig jaar gemaakte afspraak om de aanpak van wapenbezit en -gebruik een hoge prioriteit te geven. Kern van deze aanpak is een lik-op-stuk beleid waarbij op overtreding van de Wet Wapens en Munitie (WWM) en het messenverbod met een snelle procedure wordt gereageerd. Met deze maatregelen wordt het al bestaande integraal veiligheidsbeleid voort-gezet en geïntensiveerd. In het kader van het project 'Veilig in School' zijn convenanten gesloten om het wapenbezit op scholen aan te pakken.

In de voornamelijk op jongeren gerichte publiekscampagne worden bezitters van messen en andere steekwapens opgeroepen die anoniem en ongestraft op het politiebureau in te leveren. Daartoe is door het College van Procureurs-Generaal toestemming verleend voor het instellen van een generaal pardon ten aanzien van messen gedurende de maand maart. Voorts zal de politie vanaf 1 april streng optreden tegen elke vorm van messenbezit. Ook wordt er in het district Binnenstad (tussen 22.00 en 07.00 uur) gelet op andere wapens en voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt zoals, honkbalknuppels, stukgeslagen flessen, schroevendraaiers en injectienaalden die duidelijk voor het gebruik als wapen zijn beoogd.

In het spotje zijn jongeren en ouderen te zien die tijdens het verrichten van gewone dagelijkse activiteiten duidelijk zichtbaar een mes met zich dragen. In beeld verschijnt de vraag 'EEN MES DOODGEWOON?', en vervolgens de pay-off 'Lever je mes deze maand in bij het politiebureau. Anoniem en ongestraft'. De televisiecampagne wordt ondersteund met posters, boomerrangkaarten en met flyers in de vorm van kartonnen dummy's van messen. Die zullen onder andere via scholen en in weekenden op het Leidseplein en het Rembrandtplein worden verspreid. Ook de horecagelegenheden zelf zullen strenger op wapenbezit gaan controleren.

Pb-15 Amsterdam, 1 maart 1999

Cees Rameau (Politie) 5592285

Jeroen Steenbrink (Justitie) 5412248

Janneke Zumpolle (gemeente Amsterdam) 5522045

Deel: ' Amsterdamse driehoek pakt messen aan '
Lees ook