Gemeente AmsterdamPersbericht

Datum 18 januari 2010

Stadsdelen werken wachtlijsten weg

Amsterdammers worden sneller geholpen als zij in de schulden zitten. De stadsdelen zijn er namelijk in geslaagd de wachtlijsten voor de schuldhulpverlening weg te werken, terwijl de aanvragen met 20 procent zijn gestegen.

Wethouder Freek Ossel (Werk en Inkomen) is heel tevreden over de prestaties van de stadsdelen: "Ik ben blij dat er een einde is gekomen aan de oplopende wachtlijsten. Ik vind het belangrijk het goede nieuws dat inwoners van Amsterdam niet meer hoeven te wachten voordat ze toegang hebben tot schuldhulpverlening met u te delen. Meer Amsterdammers kunnen sneller van hun schulden worden afgeholpen. De prestatie van de stadsdelen is des te opmerkelijker omdat het aantal aanvragen in een half jaar met 20 procent is opgelopen van 1000 naar 1200."

De wethouder stuurt vandaag een brief aan de stadsdelen waarin hij de stadsdelen bedankt voor hun medewerking om de wachtlijsten actief te bestrijden. Hij gaat er vanuit dat hij en de stadsdelen gezamenlijk alle mogelijke moeite blijven doen om nieuwe wachtlijsten in de schuldhulpverlening te voorkomen. Ossel wil de komende tijd samen verdere stappen zetten om de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten door de uitval en de doorlooptijden terug te brengen en het slagingspercentage te verhogen.

Afgelopen juni uitte Ossel nog zijn zorgen aan de stadsdelen over de wachtlijsten in de schuldhulpverlening. Hij gaf toen aan het in het licht van de economische crisis onaanvaardbaar te vinden dat er sprake is van wachtlijsten in de schuldhulpverlening. Gezamenlijk hebben zij vervolgens afspraken gemaakt om wachtlijsten bij de schuldhulpverlening te signaleren en te voorkomen. Ondanks de groei van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2009, is het gelukt om de wachtlijsten weg te werken.

Pb-010

Deel: ' Amsterdamse stadsdelen werken wachtlijsten schuldhulpverlening weg '


Lees ook