Gemeente Amsterdam|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|

183 aanvragen voor kunstenplan 2001-2004

Saskia Bruines, de Amsterdamse wethouder voor de Cultuur, heeft 183 aanvragen ontvangen voor het nieuwe Kunstenplan 2001-2004. In totaal is er voor 196 miljoen gulden subsidie aangevraagd. Het kunstbeleid in Amsterdam wordt voor de derde keer in een Kunstenplan uitgewerkt.

De deadline voor het inleveren van de plannen liep vorige week woensdag 15 maart om 18.00 uur precies af. Tijdens de deadlineborrel die ter gelegenheid van de ingediende plannen werd gehouden, bedankte Saskia Bruines de kunstwereld voor het vele werk dat met het maken van de plannen is verzet: "Ik ben erg benieuwd naar het totale beeld dat uit de ingediende voorstellen naar voren zal komen. Ik heb veel vertrouwen in de Amsterdamse cultuurwereld; er zijn veel ideeën en activiteiten die voor Amsterdam als geheel belangrijk zijn. Het bundelen van die krachten en activiteiten kan de culturele sector alleen maar versterken. Dat we uit de ingediende plannen een goed beeld krijgen van alle ideeën en wensen is op zichzelf positief. We zullen echter toch keuzes moeten maken."

Totale cultuurbegroting
De totale cultuurbegroting bedraagt zo'n 140 miljoen gulden. Dit bedrag is niet alleen een verdeelstation voor subsidies, maar behelst ook de begrotingen van de gemeentelijke diensten (Stedelijk Museum, Historisch Museum, Stadsschouwburg) en de ruimere beleidsvoornemens van de gemeente met betrekking tot de rol die de kunst in de stad speelt en de projecten die voor de langere termijn moeten worden aangepakt. "Naast het toekennen van meerjarige subsidies, staan we bovendien voor enorme investeringen voor de lange termijn. Als we ons nu bezighouden met nieuwe projecten, zoals een Muziekcentrum, een vlakke vloertheater, een 21e-eeuws museum voor fotografie, film en nieuwe media en uitbreiding van het Stedelijk Museum, dan is dat niet om de bestaande cultuurvoorzieningen te verdunnen, maar om ervoor te zorgen dat er op de langere termijn voldoende perspectief blijft voor de internationale en hoofdstedelijke culturele functie van de stad", aldus wethouder Bruines.

Verdere procedure
Van de 183 ingediende plannen zijn er 105 van nieuwe aanvragers die nog niet eerder een voorstel voor een kunstenplan hebben ingediend. Alle plannen gaan nu voor advies naar de Amsterdamse Kunstraad. In september volgt het advies van de Kunstraad, waarna eind oktober het concept Kunstenplan 2001-2004 klaar moet zijn. Na een hoorzitting over het concept in november stelt de gemeenteraad in december bij de begrotingsbehandeling het definitieve Kunstenplan 2001-2004 vast.
Amsterdam, 22 maart 2000

Pb-18 Marleen Nieuwenhuis 5523412

© gemeente Amsterdam - 24-03-2000

Deel: ' Amsterdamse wethouder krijgt 183 aanvragen voor kunstenplan '
Lees ook