Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 8 april 1999
Persbericht VP-07 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

AMvB-doorlichting voor horeca

115 horecabedrijven kunnen zich gratis laten doorlichten in het kader van de AMvB horeca-, sport- en recreatie-instellingen. Een dergelijke doorlichting maakt duidelijk welke verplichtingen en kansen een bedrijf heeft op een aantal milieugebieden. Het gaat dan onder meer om energie- en waterbesparing, afvalpreventie, verpakkingen, geur en geluid. Bovendien wordt duidelijk in kaart gebracht hoe een bedrijf een eventuele milieubelasting en -kosten verder kan verminderen via vaak eenvoudige maatregelen.

Een doorlichting duurt maximaal één dagdeel en is gratis. De doorlichting bestaat uit het vooraf invullen van een vragenlijst en een kort bezoek van de projectmedewerker. Deze stelt een rapport op dat het horecabedrijf met de deskundige kan doornemen. De resultaten van de doorlichtingen zullen tevens de basis vormen van een door het bedrijfschap Horeca en Catering te ontwikkelen praktische milieugids voor de bedrijfstak.

Voor meer informatie over een doorlichting kan een bedrijf contact opnemen met het Bedrijfschap, tel. (079) 368 07 07

Zoekwoorden:

Deel: ' AMvB-doorlichting voor horeca '
Lees ook