anbo


persberichten - gezondheidszorg

utrecht, 29-03-2000

afspraken wachtlijsten thuiszorg bieden geen garantie

de anbo, de bond voor vijftig-plussers heeft twijfels over het effect van de afspraken die staatssecretaris vliegenthart heeft gemaakt om de wachtlijsten in de thuiszorg versneld weg te werken. er is geen garantie dat de 26.000 wachtenden op thuiszorg op korte termijn de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

de winst is dat de staatssecretaris, weliswaar onder voorwaarden, een open eindfinanciering en het recht op zorg van de wachtlijsten erkent. de rechter heeft bepaald dat een plaats op de wachtlijst zich niet verdraagt met de aanspraak op zorg. maar de situatie blijft voor wachtenden nog steeds warrig, omdat het recht op zorg nog steeds leidt tot een plaats op de wachtlijst.

het feit dat zorgkantoren en thuiszorginstellingen hun zaakjes niet goed geregeld hebben, blijft met de nu gemaakte afspraken voor rekening en risico van de wachtenden. het op orde brengen van de wachtlijsten en het inzetten van extra middelen en eigen vermogen voor extra zorg is uitstekend, maar zal voor wachtenden niet direct soelaas bieden.

de feitelijke situatie is nu zo dat wanneer wachtenden naar de rechter stappen, zij binnen één week recht hebben op zorg.

Deel: ' ANBO Afspraken wachtlijsten thuiszorg bieden geen garantie '
Lees ook