ANBO

Persberichten

Utrecht, 23-09-1999

Datum kort geding wachtlijsten thuiszorg bekend

Op 19 oktober 1999 om 14.00 uur vindt voor de president van de rechtbank in Utrecht een Kort Geding plaats tegen Zorgkantoor Utrecht, met als inzet het wegwerken van de wachtlijsten in de thuiszorg. Het kort geding is een van de stappen binnen een proefprocedure die gevoerd wordt namens vier cliënten die reageerden op de ANBO-Melddag Klachten op 1 juni jl.

Eind 1998 is mr. Wijnberg een kort geding gestart tegen de Staat der Nederlanden met als doel de verantwoordelijkheid voor de wachtlijsten in de thuiszorg bij de minster neer te leggen. op 19 december heeft de president van de Rechtbank in Den Haag geoordeeld dat weliswaar het recht op thuiszorg gerechtvaardigd is, maar dat de verantwoordelijkheid voor het verlenen van zorg niet bij de minister, doch bij de zorgkantoren ligt. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend, dat op 8 november om half twee dient. De uitspraak van het nu aangespannen geding van 19 oktober aanstaande zal in het hoger beroep van 8 november worden betrokken.

Aangezien het gaat om een proefprocedure, is omwille van de werkbaarheid ervoor gekozen het kort geding te voeren tegen een zorgkantoor. Het spreekt voor zich dat dit zorgkantoor model staat voor alle zorgkantoren in Nederland, evenals de eisers die model staan voor alle patiënten die in Nederland op een wachtlijst voor thuiszorg zijn geplaatst.

Deel: ' ANBO spant kort geding aan wegens wachtlijsten thuiszorg '
Lees ook