Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 10 JUNI 2002

Anciaux deed ook voorstel omtrent WADA-bijdrage aan Franse gemeenschap

Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux is verheugd dat zijn Franstalige collega Richard Miller via de media positief reageert op zijn voorstel omtrent een verdeelsleutel voor de aanwending van 30% van de inkomsten uit de vergoeding voor de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken, voor eigen gebruik. Anders uitgelegd: 30% van de inkomsten uit de heffing op lege cassettes, video's en cd-roms wordt door de federale staat doorgestort aan de drie gemeenschappen. De gemeenschappen zijn het nu dus eens over de verdeelsleutel hierop.

In dit voorstel ontvangt de Duitstalige gemeenschap een voorafname van 1,4%. De Franse gemeenschap ontvangt 41% van het resterende deel en de Vlaamse gemeenschap 59% van het resterende deel, of 990.000 euro. Het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen wordt zo aangepast dat de gemeenschappen maximale autonomie hebben in de aanwending van de middelen.

In dezelfde brief lanceerde Anciaux nog een tweede voorstel, met name wat betreft de bijdrage die de gemeenschappen moeten betalen aan het WADA (World Anti- Doping Agency). Er werd overeengekomen dat de Duitstalige gemeenschap een voorafname betaalt van 0,8428%. De Franse gemeenschap betaalt 40,4% van het resterende bedrag en de Vlaamse gemeenschap betaalt 59,6% van het resterende bedrag. Voor de Vlaamse gemeenschap betekent dit concreet voor 2002 61.399 euro.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Anciaux deed ook voorstel omtrent WADA-bijdrage aan Franse gemeenschap '
Lees ook