AND KONDIGT KAPITAALINJECTIE AAN EN PRESENTEERT DE VOORLOPIGE JAARCIJFERS 1999

AND International Publishers NV verkondigt een 25% omzetstijging in 1999 en heeft het genoegen te kunnen meedelen dat het verwacht een overeenkomst te zullen sluiten met een Amerikaanse institutionele investeerder voor US$3,500,000 (drie en een half miljoen Amerikaanse dollar) in de vorm van een converteerbare obligatielening. Verder is AND de bestaande kredietafspraken met haar bankier, Rabobank, herovereengekomen en zijn de kredietafspraken verlengd. Deze financieringsregelingen zullen de financiële positie van AND versterken en de internationale groeistrategie, met een sterke focus op de internetmarkt, ondersteunen.

Op 29 november 1999 verkondigde AND dat de opbrengsten van de reorganisatie van 1999 langer op zich laten wachten dan aanvankelijk verwacht werd en dat de omzetgroei van het derde kwartaal teleurstellend was. Er werd ook aangegeven dat de effecten van de maatregelen, die in 1999 genomen zijn, beoordeeld zouden worden in relatie tot de totale range van ANDs activiteiten.

Tijdens de afgelopen maanden heeft ANDs directie op alle fronten teruggeblikt en besloten de organisatie te heroriënteren en de volgende maatregelen te nemen:

1. AND Data Solutions zal zich concentreren op de ontwikkeling van internetdiensten die haar klanten in staat stellen te profiteren van de snel groeiende internetmarkt en de in toenemende mate van mondiale verbondenheid. (Op dit moment is al 40% van ANDs omzet aan het internet gerelateerd). 2. Biblion, ANDs Strategic Development Centre en de activiteiten rondom de AND classificatie data zullen in toenemende mate gaan integreren, zodat Biblion daarmee informatie op het internet toegankelijker kan maken, waardoor haar positie wordt versterkt. 3. Niet-kernactiviteiten inclusief AND Identification en AND Cartographic Publishing zullen worden gedesinvesteerd. 4. Een nieuwe CEO zal worden benoemd en de verantwoordelijkheden van ANDs directie zullen geherdefinieerd worden.

De omzet van het volle jaar 1999 is geschat op EUR 35 miljoen wat 25 % groei betekent in vergelijking tot 1998 (EUR 28 miljoen). De resultaten van het derde kwartaal bleven achter bij de verwachtingen ondanks de positieve effecten van de maatregelen, die in 1999 zijn genomen en die de kosten substantieel hebben teruggebracht. AND verwacht een bedrijfsverlies van EUR 5.0 miljoen. Het bedrijf neemt een buitengewone reserve van EURO 5.0 miljoen tegen het inkomen van 1999 om de organisatie te stroomlijnen en het kostenniveau terug te brengen, met name in de Data Solutions divisie. AND verwacht een netto verlies voor 1999 van EUR 7.0 miljoen wat in verhouding staat tot het verlies van EUR 1.3 miljoen in 1998. Het aandeelhouderskapitaal zal als gevolg naar verwachting aanzienlijk afnemen doch positief blijven. De opbrengsten van de aankomende desinvesteringen zullen deels gebruikt worden om de interestdragende bankleningen terug te brengen. Samen met de injectie van US$3.5 miljoen zal dit ANDs financiële positie versterken.

De Directie

Hans Abbink zal zich concentreren op de groei van ANDs internetprofiel, de optimale strategische richting en hij zal strategische relaties voor zijn rekening nemen. Richard Thorne zal zijn volledige verantwoordelijkheid in de herpositionering van AND Data Solutions divisie voortzetten. ANDs raad van commissarissen rond op moment met externe kandidaten de besprekingen af voor het vervullen van de CEO positie.

VERSLAG ZAKELIJKE ACTIVITEITEN

AND Data Solutions

ANDs directie heeft het besloten de focus van op de internetmarkt van Data Solutions te versnellen met het oog op de teleurstellende prestaties en de achterblijvende omzet van afgelopen jaar. Afnemende elektronische cd-rompublicaties heeft zijn deel gehad in een lagere omzet, daarom zal dat worden vervangen door meer mobiel en internet gerelateerd uitgeefactiviteiten. De Europese omzetten voor dataverkoop had in 1998 een historische piek in twee belangrijke klantensegmenten namelijk: Software Publishing en GIS. Dit kon in 1999 niet worden herhaald.

AND stelt tevens haar businessmodel bij zodanig dat het in staat is beter tegemoet te komen aan wensen van nieuwe klanten, wat zou moeten resulteren in het aanzienlijk terug brengen van de tijd die nodig is voor onderhandelingen alvorens contracten gesloten worden. ANDs verkoopkanaal heeft recordhoogten bereikt in de thuismarkt: Nederland en ook in de strategische sleutelmarkten: Duitsland, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in de Verenigde Staten lieten een sterke groei zien in het vierde kwartaal van 1999, met als resultaat dat de Amerikaanse omzet jaarlijks is verdubbeld. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuw verkoopteam tot stand gebracht en in het vierde kwartaal is meer omzet verzekerd dan in heel 1998 met name in de twee kernsegmenten: Call Centres (met Clavis Adres) en Online Service Providers (met webbased routeringsapplicaties). In heel Europa is de omzet in het tweede segment bijna verdubbeld gedurende 1999.

Zowel in Nederland als Duitsland is AND actief betrokken in initiatieven die met ANDs kernactiviteiten te maken hebben, die van strategisch internetbelang zijn. In Nederland, biedt AND WAP-diensten aan via KPN voor route- en vluchtplanning. In Duitsland heeft AND een contract afgesloten met E-Plus dat gerelateerd is aan Wap routeplanningsdiensten. In Global Positioning Systems gebruiken de drie belangrijkste spelers de AND wegendata. Ook in de markt van Customer Relation Management (CRM), heeft AND goed vooruitgang geboekt door contracten af te sluiten met Philips, Sony, Kodak and Compaq. Op dit moment is 40% van de AND Data-Solutionsomzet gerelateerd aan internet. In overeenstemming met haar strategische doelen, is AND voornemens die internetbusiness aanzienlijk te vergroten.

Ondanks de nog steeds teleurstellende omzet in het segement van Travel Service Providers, is AND erkend als een belangrijke speler op deze sector en AND heeft nog een paar extra maanden nodig om het potentieel om te zetten in omzet. Op dit moment worden mogelijke toevoegingen aan het contract dat AND afsloot met British Airways besproken. De test van AND flight data en technologie wordt binnenkort uitgevoerd bij twee grote ketens van reisorganisaties, die gerelateerd zijn aan Internet en mobiele reisplanningapplicaties. Twee klantensites zijn momenteel te bezoeken op het internet voor informatie van vliegvelden in Europa en de USA.

De strategiekern van Data Solutions is de verschuiving op de toegevoegde-waardeketen, door in toenemende mate diensten te leveren, door het gebruik van ANDs technologie en datatoevoegingen. De Data-Solutionsdivisie van de organisatie zal zich concentreren op het voorzien in wereldwijde vlucht-, adres- en wegendata evenals aanverwante technologie. Uitgeven op papier zal worden stop gezet en de cartografische divisie zal worden gedesinvesteerd. Andere AND datasets zullen, waar relevant, worden opgenomen in het nieuwe bedrijfsmodel anders, waar dit niet relevant is, zullen de activiteiten worden gestopt gezet. Bovendien zal AND door haar Unique-Connection-Pointstechnologie, in toenemende mate optreden als een integrator van datasets. Het gebruiken van data van derden onder licentie en het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met andere dataleveranciers zal meer en meer een onderdeel uit gaan maken van ANDs toekomstige zakenmodel.

Deze beweging richting service provider zal een opzienbarend effect hebben op het bedrijfsmodel en de manier waarop AND leiding zal geven aan afdelingen met kernactiviteiten als sales, marketing, productmanagement, contentmanagement, ontwikkeling en productie.

AND Classificatie

Financiële resultaten van 1999 hielden pas met de resultaten van 1998 in de Classificatie divisie. AND verwierf in november van 1999 de resterende 25% van Biblion. De activiteiten van Biblion, die van het AND Strategic Development Centre en de AND classificatie data zullen worden samengenomen in een divisie en zullen in toenemende mate gaan samenwerken met als doel: het versterken van haar positie als classificator van informatie op het internet. Verschillende initiatieven van het Nederlandse bibliotheekwezen, waarin Biblion vaak een prominente rol speelt, spelen zich af in relatie tot het internet. De classificatie dataset bestaat uit of 600.000 unieke woorden en zinnen en zullen van nu af aan verder ontwikkeld worden op projectbasis en in samenwerking met derden. Verscheidene initiatieven met een aantal internet providers zijn geïntroduceerd om de kwaliteit van deze dataset te brengen tot het niveau van een uniek classificatiesysteem voor zoekacties op het internet en om internetsites de juiste context mee te geven. Naast het verbeteren van de diensten aan de bibliotheekmarkt, met name door te profiteren van nieuwe technologieën, streeft AND ernaar een aantal projecten uit te voeren met leidende spelers op het gebied van internet in 2000.

AND Identification

1999 was een uitstekend jaar voor AND Identification, waarin de positie van het bedrijf in een aantal belangrijke markten is versterkt en de omzet is verdubbeld. AND Identification sloot contracten af met grote internationale bedrijven en droeg bij tot nieuwe ontwikkelingen in de banksector. AND verstekte tevens haar positie in de overheidssector.

Als gevolg van de directiebeslissing dat AND zich gaat concentreren op datagerelateerde kernactiviteiten in de internetmarkt, is besloten AND Identification te desinvesteren. Er zijn een aantal bedrijven die, gegeven de internationale potentie van ANDiS in sterke mate kunnen profiteren van AND Identifications sterke positie in de Benelux voor officiële identiteits-chipkaarten en chipkaarten voor managementsystemen.

ANDs definitieve cijfers zullen in april worden gepresenteerd.

Deel: ' AND kondigt kapitaalinjectie aan en presenteert jaarcijfers '
Lees ook