Provincie Zuid-Holland


06 april 1999

Anderhalf miljoen gulden voor bedrijventerrein De Olm

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen 1,4 miljoen gulden bij aan de herstructurering van bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop. Dat heeft het college vandaag/ 6 april in haar laatste vergadering besloten. Van dit bedrag is vierhonderdduizend gulden bedoeld voor verkeersveiligheid. Het project De Olm is de eerste uitwerking van het koepelproject revitalisering van vijf kleinere bedrijventerreinen in Rijnland. Dit project is een initiatief van het Regionaal Economisch Overleg Rijn- en Bollenstreek.

Het intensief bebouwde bedrijventerrein, is zo'n dertig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De maatregelen zijn gericht op het creëren van een eigentijds modern bedrijventerrein voor het reeds gevestigde bedrijfsleven. Deze nieuwe productieomgeving moet bedrijven ertoe bewegen niet voor nieuwe locaties in uitleg gebieden van het Groene Hart te kiezen. Met de voorgenomen maatregelen wordt tevens de in- en externe ontsluiting van het terrein zodanig verbeterd, dat het terrein kan worden uitgebreid. Deze uitbreiding (7 ha) is ook van belang om locale verplaatsingsplannen in het kader van stads- en dorpsvernieuwing te kunnen uitvoeren. ,,Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van het woon- en leefmilieu. Dat was voor het college de voornaamste reden om het project financieel te steunen.", aldus gedeputeerde Koos Nolten.

Momenteel zijn er circa vijftig bedrijven gevestigd, met 650 personeelsleden in dienst. In zijn eindvorm zullen zeventig bedrijven bruto ongeveer 29 ha in gebruik hebben. Dan werken ongeveer 1.000 mensen op het vernieuwde bedrijfsterrein. Het wordt daarmee een van de belangrijkste subregionale werklocaties in de Rijnstreek.

Deze ingrijpende herstructureringsoperatie kost ongeveer acht miljoen gulden. Geld dat door de grondopbrengsten uit de uitbreiding, gemeentelijke bijdragen en bedragen van het bedrijfsleven niet geheel wordt terugverdiend. Naast deze bijdrage uit het provinciale Ontwikkelingsfonds Bedrijfsterrein zal er 400.000 gulden beschikbaar worden gesteld vanuit het provinciale verkeersveiligheidsbeleid.

Deel: ' Anderhalf miljoen voor bedrijventerrein De Olm Nieuwkoop '
Lees ook