Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 024-3292378
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht
Embargo tot 28 maart 15.00 uur
Datum Nummer persbericht
27 maart 2003 c020

Anita van Teeseling ontvangt gemeentelijke onderscheiding

Anita Van Teeseling krijgt voor haar inzet voor de Stichting Educatie Natuurtuin Goffert de gemeentelijke Zilveren Waalbrugspeld. Twintig jaar geleden was zij (mede)oprichter van de natuurtuin. Sindsdien is zij als vrijwilliger, geheel onbezoldigd, actief op zowel de werkvloer als in het bestuur.

De tuin levert een belangrijke bijdrage aan de natuureducatie voor de leerlingen in het basisonderwijs van Nijmegen en omgeving. Jaarlijks ontvangt de Stichting gemiddeld 5000 leerlingen voor veldlessen. In Nijmegen is een project ontwikkeld "Natuur Nabij" waar de Stichting aan deelneemt. Er is een lesprogramma ontwikkeld waarbij de leerlingen zich op school voorbereiden op de praktijkuitvoering in de Natuurtuin. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met de natuur en hen vooral ook te laten genieten van deze natuur. Jaarlijks schrijven vele scholen zich in voor deze natuureducatie.
Mevrouw Van Teeseling heeft ervoor gezorgd dat de tuin bestaat uit verschillende soorten natuuromgevingen zoals akkerlandjes en dijkbegroeiing. Gedurende de twintig jaar dat zij vrijwilliger is bij de Natuurtuin is zij altijd onafgebroken betrokken geweest bij alle vrijwilligers. In haar functie als medeoprichter, medewerker en voorzitter heeft zij 20 jaar lang de Natuurtuin gemaakt tot wat het nu is: een gewaardeerd instituut voor de scholen in Nijmegen en omgeving voor praktische uitvoering van natuur- en milieueducatie.
De Zilveren Waalbrugspeld wordt vrijdag 28 maart, om 15.00 uur, uitgereikt door wethouder Hans van Hooft in De Natuurtuin Goffert.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Anita van Teeseling ontvangt gemeentelijke onderscheiding Nijmegen '
Lees ook