Gemeente De Wolden


Zuidwolde, 3 mei 2005

Persbericht

Anjeractie 2005 in De Wolden

Van 29 mei tot en met 4 juni 2005 a.s. wordt voor de 60e keer de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe in de gemeente De Wolden gehouden. Bovendien bestaat het Prins Bernard Cultuurfonds in 2005, 65 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er een speciale collectekrant gemaakt die huis-aan-huis wordt verspreid. Collectanten van culturele verenigingen en verenigingen die zich bezig houden met natuurbehoud uit onze gemeente gaan volgende week de deuren langs voor een bijdrage voor de cultuur en het natuurbehoud.

Mede dankzij giften kan het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks, ook in onze gemeente, vele projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten en kleding van muziekverenigingen, drumbands, koren en orkesten. Verder wordt de opleiding van de korpsmuzikanten door de muziekscholen financieel mee mogelijk gemaakt. Maar ook toneelverenigingen, popcollectieven en dorpshuizen krijgen bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe voor o.a. de aanschaf van een licht- of geluidsinstallatie. Subsidies worden daarnaast verstrekt voor bijzondere boekuitgaven, tentoonstellingen, museale activiteiten en projecten op het gebied van natuur en natuurbehoud.

Het geld dat door het Prins Bernhard Cultuurfonds beschikbaar wordt gesteld, is afkomstig uit de opbrengsten van landelijke loterijen en de collectes. De landelijke verdeelsleutel hiervoor is de collecte-opbrengst per provincie.

/////////////////////////////////////

Noot van de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau voorlichting, tel. (0528) 378 239.


---- --

Deel: ' Anjeractie 2005 in De Wolden '


Lees ook