FC Twente

Anker en Van Holten verlaten FC Twente

Na sedert 1 januari 1994 het voorzitterschap van FC Twente te hebben bekleed, heeft de heer C. Anker te kennen gegeven zijn functie per 1 juli 1999 te willen neerleggen.

Reeds vorig jaar heeft de heer Anker het algemeen bestuur laten weten dat zijn huidige activiteiten als algemeen directeur van VSN-1 zich moeilijk laten combineren met het voorzitterschap van FC Twente. In het kader van de ingebruikname en vercommercialisering van het Arke Stadion alsmede de verdere professionalisering van de organisatie, heeft hij destijds aangegeven nog een jaar als voorzitter te willen fungeren.

Als lid van het algemeen bestuur blijft de heer Anker ook na 1 juli 1999 aan FC Twente verbonden.

Tevens zal de heer J.H. van Holten, algemeen directeur, per 1 april a.s. FC Twente verlaten. Hij zal per gelijke datum als directeur/partner in dienst treden van Nibag B.V. te Oldenzaal, dochteronderneming van Nijkamp en Nijboer, eveneens te Oldenzaal.

Uit het algemeen bestuur is een commissie gevormd, die zich gaat bezighouden met de benoeming van de nieuwe voorzitter en het aanstellen van een algemeen directeur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Anker en Van Holten verlaten FC Twente '
Lees ook