VU ziekenhuis

29 september 1999

Anna-prijs voor hoofd bewegingslaboratorium VU ziekenhuis

Op 8 oktober 1999 ontvangt dr. ir. Jaap Harlaar, hoofd van het laboratorium voor bewegingsonderzoek bij de afdeling revalidatiegeneeskunde in het VU ziekenhuis, de Anna-prijs 1999, uit handen van de heer J.W.W. Coebergh, voorzitter van het Anna-Fonds. Deze prijs, een geldprijs van f 25.000, krijgt Harlaar voor de door hem ontwikkelde meetmethoden en -technieken van functies van het bewegingsapparaat. Zijn onderzoek op het gebied van toegepaste bewegingsanalyse is baanbrekend en heeft geleid tot een klinisch functionerend bewegingslaboratorium. De metingen in dit laboratorium kunnen voor artsen van doorslaggevende waarde zijn bij de behandeling van patiënten met functionele beperkingen van het bewegingsapparaat.

Een van de meest in het oog springende meetmethoden van het laboratorium die door Harlaar is ontwikkeld, is het bewegingsanalysesysteem SYBAR. Dit systeem is op multi-mediatechnologie gebaseerd en visualiseert krachten, spiercoördinatie en gewrichtsbelasting tezamen met de beweging van patiënten. SYBAR laat de arts de dynamiek van de onderliggende processen van de beweging zien. Op deze wijze is een gerichte behandeling mogelijk, met name bij aandoeningen van het bewegingsapparaat die complexe houding- en bewegingstoornissen tot gevolg hebben, zoals bij spastische kinderen. Voor SYBAR bestaat belangstelling in binnen- en buitenland.

Het unieke van de door Harlaar gevolgde aanpak is dat het functioneren van de patiënt als uitgangspunt wordt genomen. Dat wil zeggen dat de bewegingen die voor de patiënt belangrijk zijn in het dagelijks leven, centraal staan. In het klinisch bewegingslaboratorium wordt met behulp van methoden en technieken uit de natuurwetenschappen (biomechanica en elektrofysiologie) het functioneren van het bewegingsapparaat onderzocht en herleid naar behandelbare componenten. Deze benadering wordt als functionele biomechanica aangeduid. Bij deze aanpak staat de samenwerking tussen revalidatie, fysiotherapie en orthopedie centraal.

De Anna-prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan veelbelovende Nederlandse onderzoekers die uitstekend wetenschappelijk onderzoek verrichten van of ten dienste van het menselijk bewegingsapparaat, in het bijzonder betreffende biomechanische aspecten. De prijs is ingesteld door het Anna-Fonds. Het Anna-Fonds is voortgekomen uit de Anna-Kliniek voor Orthopaedie in Leiden, die in 1929 werd gesticht door de in 1919 opgerichte Vereniging voor Misvormden. De verkregen financiële middelen worden besteed aan ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, conform de oorspronkelijke doelstellingen: het leveren van een medische bijdrage (chirurgie of hulpmiddelen) aan leniging van het lijden van `misvormden', mensen met ernstige aandoeningen van het bewegingsapparaat. De huidige maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen van biologische, technische en fysische inzichten leiden ook tot een accent op preventief gericht onderzoek.

De uitreiking zal plaats vinden op de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Orthopaeden Vereniging 8 oktober aanstaande. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting van het VU ziekenhuis, tel. (020) 444 3444, Mariet Buddingh' of Marjolein Zinkstok.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 30/09/99
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Anna-prijs voor hoofd bewegingslaboratorium VU ziekenhuis '
Lees ook