Gemeente Haarlemmermeer


* Persberichten

+ 4 oktober 2002

NIEUWE WETHOUDER
ECONOMISCHE ZAKEN

De VVD-fractie presenteert in de gemeenteraad van 10 oktober a.s. mevrouw Annick van de Geest-Vogelaar als wethouderskandidaat Economische Zaken, Grondzaken, Land- en Tuinbouw, Toerisme, Winkelcentra/bedrijven/kantoren.
Annick van de Geest-Vogelaar (1942) is van 1983 tot 2001 directeur geweest van Vrij Uit BV. Daarnaast vervult zij verschillende commissariaten en bestuursfuncties. De afgelopen jaren is zij ook voorzitter geweest van de Stichting Haarlemmermeer 2002. In 1987 werd zij bovendien verkozen tot zakenvrouw van het jaar. Deze functies hebben ervoor gezorgd dat zij over een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven beschikt.
De VVD-fractie is dan ook zeer verheugd mevrouw Van de Geest-Vogelaar als wethouderskandidaat te kunnen presenteren. Naast haar uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven is de fractie er van overtuigd dat zij een goede bijdrage kan leveren aan de economische ontwikkeling in de gemeente Haarlemmermeer. Haar persoonlijkheid en ervaring vormen voor het bestuur van deze gemeente een belangrijke impuls.
Mevrouw Van de Geest-Vogelaar volgt wethouder George Görtemöller op, die wegens gezondheidsredenen zijn functie per 1 september jl. heeft neergelegd.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Annick van de Geest-Vogelaar wethouderskandidaat Haarlemmermeer '
Lees ook