Electronic Highway Platform Nederland

Persbericht van EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

Anonimiteit op Internet is voorbij

Den Haag, 27 juni 2002 - "In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is elke handeling op internet uiteindelijk altijd terug te voeren tot de plaats waar contact is gezocht met het internet". Frans Kolkman, hoofd digitale recherche Oost Nederland, deed deze uitspraak tijdens een expertmeeting over Anonimiteit op Internet. Aan de meeting namen deskundigen deel afkomstig van politie, bedrijfsleven, wetenschap, overheid en het College Bescherming Persoonsgegevens. De meeting werd georganiseerd door EPN - Platform voor de Informatiesamenleving. De deskundigen concludeerden dat er vele middelen bestaan om handelingen op internet te traceren. Tijdens het surfen, e- mailen, chatten, betalen, en on-line discussiëren, overal laat de internetter zijn digitale sporen na. Anonimiteit bestaat daardoor op internet niet meer. Mirjam van Dellen, onderzoeker aan de KUB gaf het voorbeeld van de digitale winkel. Er is geen winkel waar je bij binnenkomst wordt gevolgd door een man met een chronometer die precies nagaat hoe lang, je waar naar kijkt, over je schouder meekijkt wat je doet en dit daarna opslaat in een bestand om het te bewaren tot een volgend bezoek. Maar op internet is dit precies wat veel online winkels doen.

De deskundigen kwamen tot de conclusie dat anonimiteit juist wel gewenst is. Men moet vrij kunnen zoeken naar informatie bijvoorbeeld over ernstige ziektes of vrijuit kunnen discussiëren over bijvoorbeeld persoonlijke problemen. Tegelijkertijd moeten opsporingsdiensten wel in staat blijven digitale sporen te traceren ingeval van al of niet digitale misdrijven. De oplossing is er al, maar wordt nog nauwelijks gebruikt: gecontroleerde anonimiteit. Er bestaan technische oplossingen, de zogenaamde "privacy vergrotende technieken", die dit mogelijk maken. Burgers maken nog maar nauwelijks gebruik van dit soort hulpmiddelen omdat ze nog te ingewikkeld en te onbekend zijn. De slotconclusie van de meeting was dan ook dat hier meer in moet worden geïnvesteerd door zowel overheid als bedrijfsleven.

EPN - Platform voor de Informatiesamenleving

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en communicatietechnologie. In het Platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN verricht onderzoek, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en de samenleving.

Deel: ' Anonimiteit op Internet is voorbij '




Lees ook