Gemeente Deventer

Ans Toorneman heeft de Deventer Stadspenning gekregen vanwege haar bijzondere verdiensten voor de Burgemeestersbuurt in het algemeen en de Huurdersbelangencommissie Voorstad Centrum in het bijzonder. Loco-burgemeester Ina Adema heeft haar vorige week de penning en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Huurdersbelangencommissie Voorstad Centrum en de afronding van de herstructureringsactiviteiten in de Burgemeestersbuurt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ans Toorneman heeft Deventer Stadspenning gekregen '
Lees ook