P E R S B E R I C H T

Zaterdag 18 december Anti-kernwapenactie in Den Haag

Kleurrijke afsluiting project Een miljoen kraanvogels

Amsterdam/Den Haag, 16 december 1999 - Vredesactivisten zullen zaterdag 18 december om vijf voor twaalf bij het Vredespaleis in Den Haag een reusachtige papieren kraanvogel oplaten aan een luchtballon. Overal ter wereld zullen soortgelijk acties plaatsvinden. Vanaf half twaalf vindt bij het Vredespaleis een manifestatie plaats, waar sprekers en dichters de kernwapensituatie belichten. 's Middags is er een paneldiscussie in De Blauwe Aanslag.

Vredesduif krijgt collega

De manifestatie bij het Vredespaleis vindt plaats in het kader van de internationale actie 'Een miljoen kraanvogels voor vrede en nucleaire ontwapening'. Deze campagne is een initiatief van het '1000 Cranes Peace Network' in Australie, dat in 1996 een wereldwijde oproep verspreidde om een miljoen papieren kraanvogels te vouwen. Wereldwijd worden deze kraanvogels voor aanvang van het jaar 2000 verzameld bij vredesmonumenten. De kraanvogel is in Japan een symbool van hoop en wordt veel gebruikt door vredesactivisten die streven naar een wereld zonder kernwapens.

Waarom bij het Vredespaleis?

Op 8 juli 1996 deed het Internationaal Gerechtshof uitspraak inzake kernwapens: ,,Het dreigen met en het gebruik van kernwapens is in het algemeen in strijd is met het internationaal humanitair recht''. Tevens werd uitgesproken dat kernwapens de ultieme bedreiging vormen voor de mensheid.

Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel

's Middags vanaf twee uur vindt er een paneldiscussie plaats in De Blauwe Aanslag, Buitenom 214 in Den Haag. Eerste Kamerlid Tom Pitstra (GroenLinks), Karel Koster (werkgroep Eurobom), Meindert Stelling (voorzitter Vereniging Juristen voor de Vrede) en Rob Boogert (vredesactivist) bespreken daar de huidige stand van zaken rond kernwapens. Doel is een verbreding en versterking van het antikernwapen-aktieoverleg.

Nederlandse verantwoordelijkheid

De Nederlandse regering is verplicht de afspraken uit het Non- Proliferatie Verdrag na te komen en op zo kort mogelijke termijn onderhandelingen te starten en ontmanteling van kernwapens te bereiken. Bewezen is, dat op vliegbasis Volkel nog steeds minstens tien Amerikaanse kernbommen gestationeerd zijn, geschikt om door Nederlandse F16's, met Nederlandse vliegers te worden gebruikt.

Sinds 21 oktober 1999 is er ook in Nederland enige openheid ontstaan over de kernwapens op Volkel, naar aanleiding van berichten uit Amerika. Ook in de Tweede Kamer wordt hierover de laatste weken eindelijk gedebatteerd.

Een kleurige aktie voor een bloedserieuze zaak

De initiatiefnemers hopen dat het zaterdag een inspirerende dag zal worden voor de strijd tegen kernwapens in 2000, waarin het Non- Proliferatieverdrag geevalueerd gaat worden. De net gestarte discussie over de terugtrekking van de Amerikanse kernwapens uit Europa zal een vervolg moeten krijgen. Ook zal er druk uitgeoefend gaan worden op landen als Frankrijk, Groot-Brittannie en Rusland om te komen tot Europa als kernwapenvrije zone.

Zaterdag 18 december 1999

11.30 tot 13.00 uur Vredespaleis, Carnegieplein 2, Den Haag 11.55 Oplaten kraanvogel
14.00 tot 18.00 uur Blauwe Aanslag, Buitenom 214-218, Den Haag


--------

Noten voor de pers:

Voor informatie:
Elise Leijten, tel. 020 - 6650273 of 06 - 51152499 Rob Boogert, tel. 070 - 3890235

Thousand Cranes Peace Network
https://rosella.apana.org.au/~mlb/cranes/reslink2.htm

Informatie over (acties tegen) kernwapens
https://www.ddh.nl/vrede/kernwapens

Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Deel: ' Anti-kernwapenactie in Den Haag '
Lees ook