Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Anti-oorlogsdemonstratie zaterdag 15 februari onderdeel wereldwijd protest

Utrecht, 12 februari 2003 - De demonstratie van komende zaterdag wordt de grootse mondiale actiedag tegen de oorlog. Er zullen massademonstraties plaatsvinden in 354 steden in honderd landen. In Nederland groeit de maatschappelijke steun voor de vredesdemonstratie. In Amsterdam loopt zaterdag loopt ook een groep van tenminste 200 'Americans Against War in Iraq' ('Concerned Americans') met de demonstratie mee.

De demonstratie van komende zaterdag zal als grootse mondiale actiedag tegen de oorlog in de wereldgeschiedenis worden bijgeschreven. Er zullen massademonstraties plaatsvinden in 354 (hoofd)steden in minstens honderd landen, van Kuala Lumpur in Maleisie tot Ramallah in Palestina en Tel Aviv in Israel, van Seoul in Zuid-Korea tot New York in de Verenigde Staten, in alle landen van Europa en in tal van landen in Zuid-Amerika. Zelfs op IJsland en Antarctica wordt gedemonstreerd. (voor volledige lijst zie bijlage)

Brede steun voor landelijk Platform

Inmiddels wordt de demonstratie van a.s. zaterdag, naast de meer dan 200 lidorganisaties van het Platform (waaronder de Socialistische Partij, GroenLinks, de Jonge Socialisten, het Humanistisch Verbond, de Acht Mei Beweging, Vrouwen voor Vrede, Kerk en Vrede, XminY, Nederland Bekent Kleur, NIVON), ook ondersteund door de Raad van Kerken in Nederland, Pax Christi, Greenpeace en het Iraaks Platform Nederland alsmede door de vijf medefinancieringsorganisaties: Cordaid, Hivos, ICCO, NOVIB en PLAN Nederland.
Ook een aantal gemeenten en PvdA-afdelingen heeft opgeroepen voor de demonstratie van zaterdag.

Een oproep die afgelopen november tijdens het Europees Sociaal Forum in Florence werd geformuleerd heeft geleid tot een massaal protest van mensen wereldwijd die weigeren langer aan de zijlijn te staan terwijl wereldleiders afstevenen op een militaire escalatie. De meerderheid van de mensen in de meeste landen is tegen deze oorlog en het wordt voorspeld dat in veel landen de demonstraties van 15 februari de grootste tot dan toe zullen zijn.

Vanuit alle windstreken klinkt die ene duidelijke oproep aan president Bush en zijn bondgenoten: deze oorlog kan niet zomaar gevoerd worden in de naam van mensen waar dan ook ter wereld. De duizenden organisaties die nu wereldwijd mobiliseren voor aanstaande zaterdag oefenen druk uit op hun vertegenwoordigers om niet mee te doen aan deze zogenaamde 'preventieve oorlog'. Duizenden mannen en vrouwen van alle leeftijden zullen gedood worden door een aanval op Irak en het resulterend gebrek aan voedsel en water. In het Westen bestaat het gevaar dat de burgerrechten verder worden ingeperkt en dat de racistische terugslag verergert. De oorlog zal deze wereld onveiliger maken.

Ook vanuit het Duitse grensgebied wordt voor Amsterdam gemobiliseerd. Vanuit Neuss en Keulen alleen al komen acht bussen en ook vanuit Munster zal men naar Amsterdam komen. Verder loopt zaterdag een groep van tenminste 200 'Americans Against (Concerned Americans')
met de demonstratie mee.

,,We willen bouwen aan een nieuwe en vreedzame wereld. Een wereld zonder dictators, zoals Saddam Hoessein, maar ook een wereld waarin oorlog niet wordt gezien als een middel hiertoe. We roepen hierbij iedereen op om zich te verzetten tegen deze oorlog en nodigen een ieder uit om deel uit te maken van een wereldwijde burgerbeweging voor vrede, om met ons te demonstreren op 15 februari en om het verzet tegen oorlog daarna verder op te bouwen'', aldus Jan Schaake, woordvoerder van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'.

Noten voor de pers

Deel: ' Anti-oorlogsdemonstratie onderdeel wereldwijd protest '
Lees ook