Gemeente Leiden

Anti-plakacties succesvol

Het is duidelijk geworden dat het Leiden ernst is met het opruimen en schoonmaken van de stad. Grote opdrachtgevers voor plakken, zoals bijvoorbeeld concertorganisatie Mojo, kunnen inmiddels meepraten. Zij hebben veel extra werk aan hun illegaal geplakte posters.

MILIEU EN BEHEER - Als de reinigingscontroleurs een illegale poster aantreffen, krijgt de opdrachtgever de keuze: zelf de poster weghalen binnen bepaalde tijd of dat laten doen door de gemeente tegen betaling van 9,- voor elke vierkante meter. Als de opdrachtgever het niet eens is met deze maatregel, moet deze bezwaar aantekenen. En dat betekent veel papierwerk. Momenteel zijn 22 instanties aangeschreven, waarvan zeven bezwaar hebben gemaakt. De gemeente hoopt dat de snelle opsporing en het laten betalen van de kosten, ertoe leidt dat de grote organisaties de legale mogelijkheden voor plakken gaan gebruiken.

Tien procesverbalen

De strenge controle op wildplakken leidt ook tot meer betrappen op heterdaad. Vorig jaar werden over het gehele jaar vijftien processen verbaal uitgeschreven. Dit jaar zijn het er in de vijf maanden tot nu toe al tien. De hoogte van de boete wordt bepaald door de Officier van Justitie. Het startbedrag is 46,-. Voor het schoonspuiten wordt DZB Leiden ingeschakeld. Zij kwamen dit jaar 22 keer in actie om verschillende locaties schoon te spuiten. Hoewel het resultaat helaas soms niet blijvend is, wordt door direct schoonspuiten, erger voorkomen.

]

Leiden ruimt op!

Onder het motto 'Leiden ruimt op!' gaat de dienst Milieu en Beheer gedurende drie jaar met extra mensen en middelen de vervuiling van de openbare ruimte tegen. Daarnaast wordt iedere bewoner, bezoeker en ieder bedrijf aangespoord om, in samenwerking met de dienst of op eigen initiatief, hun deel te leveren aan het opruimen en opgeruimd houden van de stad.

]

Zoekwoorden:

Deel: ' Anti-plakacties Leiden succesvol '
Lees ook