Consumentenbond


Spam-actie BEUC deels succesvol
7 september 2001

Consumenten die veel op het internet vertoeven, zullen nog even moeten wachten op een Europese regeling die hun privacy waarborgt. De actie van BEUC om de leden van het Europees Parlement voor een opt-in regeling bij spam te laten stemmen, heeft als resultaat gehad dat een meerderheid van het Parlement haar voorkeur heeft uitgesproken voor opt-in. Helaas betekent dit nog niet dat die regeling er daadwerkelijk komt.

De Europarlementariërs hebben 6 september gestemd over een rapport met betrekking tot privacybescherming in elektronische communicatie. De regeling voor opt-in/opt-out was een van de onderdelen van dat rapport. BEUC heeft de parlementariërs duidelijk gemaakt wat de nadelige gevolgen van ongevraagde commerciële e-mail zijn, door hen zelf te spammen. Die actie heeft als resultaat gehad dat het Europees Parlement zijn voorkeur heeft uitgesproken voor opt-in. Daarbij moeten consumenten vantevoren aangeven of ze commerciële e-mail wensen te ontvangen van bedrijven.

Het Europees Parlement heeft het rapport als geheel echter afgekeurd en teruggestuurd naar het behandelend comité. Dit comité moet zich nu opnieuw buigen over het rapport. De stemming van 6 september voor opt-in is daarmee tenietgedaan. Het comité zal het rapport verbeteren en daarna opnieuw naar het Europees Parlement sturen. Het Parlement zal dus later dit jaar, of begin volgend jaar, nogmaals stemmen over de inhoud van het rapport. Het comité zal waarschijnlijk een nieuw compromis zoeken, waarbij ze wel rekening zullen houden met de voorkeur van het Parlement, maar dat wellicht minder in de richting zal liggen van wat de Consumentenbond en BEUC willen.

De Consumentenbond en BEUC zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en het Europees Parlement blijven aansporen definitief te kiezen voor opt-in.

Deel: ' Anti-spam-actie BEUC bij Europese Parlement deels succesvol '
Lees ook