Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 3 oktober 2001 Persbericht 2001/71

Anti-vandalismebus komt naar Hoogezand-Sappemeer

Op 8 en 9 oktober 2001 stappen leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Nico Bulderschool, Walstraschool en De Regenboog de Vandalismebus in. De Vandalismebus maakt onderdeel uit van het Anti-vandalismeproject, dat georganiseerd wordt voor de oudste leerlingen van de basisschool door het regionaal HALT-bureau, de regiopolitie en de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Op 8 oktober om 8.30 uur geeft wethouder Cor Drost bij de Nico Bulderschool het startschot voor de bus en het project.

De Vandalismebus won in 2000 een Gouden Pluim, de jaarlijkse prijs voor vandalismebestrijding.

In de bus kunnen kinderen zien wat er door vandalisme wordt vernield, wat daarvan de kosten zijn en wie uiteindelijk voor de kosten van vandalisme opdraait (wij, als maatschappij).

Met de Vandalismebus willen de organiserende partijen, waaronder de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de jeugd op een aansprekende manier confronteren met de gevolgen van vandalisme.

Er gaat dus een preventieve werking van het project uit. Het Anti-vandalismeproject is een concrete actie die voortvloeit uit het gemeentelijk beleid ten aanzien van Jeugd en Veiligheid.

Ex-gedetineerde

Ook bezoekt een ex-gedetineerde de school die de kinderen wijst op de gevolgen van crimineel gedrag. Daarbij kunnen de kinderen kijken naar een diaserie over T Poortje. De politie organiseert een excursie op het politiebureau. Het HALT-bureau geeft op iedere school drie lessen waarbij aandacht wordt gegeven aan het zelf keuzes maken om (al dan niet onder druk van anderen) bepaalde dingen te doen of te laten. Ook komt daarbij aan de orde hoe wij kleine criminaliteit kunnen voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vandalisme in algemene zin wordt door steeds jongere kinderen gepleegd. Dit is echter geen directe aanleiding geweest voor het project. Het is dus niet zo dat vandalisme op bepaalde scholen door eigen leerlingen de afgelopen tijd is gestegen. Zoals gezegd is het anti-vandalismeproject een preventief project, waarbij als uitgangspunt geldt: voorkomen is beter dan genezen. Alle scholen kwamen in principe in aanmerking voor deelname. Negen scholen hebben zich uiteindelijk aangemeld.

Continuïteit

Dit jaar vindt de aftrap van het Anti-vandalismeproject op de Nico Bulderschool, De Regenboog en de Walstraschool plaats; de komende twee jaar wordt het project herhaald op jaarlijks drie nieuwe scholen. Daarna wordt wederom een bezoekje gebracht aan drie eerste scholen. Zo wordt het anti-vandalismeproject geëvalueerd en de continuïteit van vandalisme-preventie gewaarborgd


Deel: ' Anti-vandalismebus komt naar Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook