Antibioticagebruik melkveehouderij 50% lager dan humaan


Veehouderij in perspectief

EIBERGEN, 20171110 -- Met regelmaat wordt er weinig genuanceerd geoordeeld over de veehouderij. Veel mensen hebben een mening over vermeende misstanden in deze sector. Echter is deze mening lang niet altijd gebaseerd op de juiste kennis, maar op gekleurde informatie en gevoel. Dat is uitermate storend voor de mensen die zich met hart en ziel inzetten in deze sector. Daarom vinden wij het belangrijk om u van de juiste informatie te voorzien zodat u een mening kan vormen op basis van feiten.

Welzijn melkvee
In de melkveehouderij zijn de laatste 10 jaar grote stappen gemaakt om de situatie ten aanzien van bijvoorbeeld het welzijn van de koeien te verbeteren. Er zijn nog maar weinig dieren die aangebonden staan zoals gebruikelijk was in nostalgische tijden. De stallen zijn weliswaar veel groter geworden, maar de ruimte per koe is ook veel meer geworden. Er is meer loopruimte, er zijn ruime, zachte ligplaatsen en er is meer licht en een betere ventilatie.

Antibioticagebruik in de melkveehouderij
Ook het antibioticagebruik in de melkveehouderij is een hot item waarover veel misverstanden bestaan. Als dierenartsen worden we vaak aangewezen als veelvoorschrijvers van antibiotica. Het is echter bij weinig mensen bekend dat het antibioticagebruik in de melkveehouderij ongeveer 50% lager is dan bij mensen in Nederland. Dit terwijl het gebruik van antibiotica bij mensen in Nederland het laagste is in heel Europa (zie grafiek). Iets waar we zowel humaan als melkveehouderij trots op mogen zijn. Verder is het antibioticagebruik tussen 2009 en 2014 in de hele dierhouderij met 58% gedaald. En is het preventief gebruik van antibiotica in de rundveehouderij in Nederland al jaren verboden.

[Bron grafiek: European Centre for Disease Prevention and Control]

Bron grafiek: European Centre for Disease Prevention and Control (humane gebruikscijfers); Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (gebruikscijfers veehouderij Nederland). De cijfers zijn in de Europese maat ‘dagelijkse dosis per 1000 mensen/dieren per dag’ (klik voor een grotere weergave).

Gezonde zuivel van een blije koe
De melkveesector is goed op weg! Het antibioticagebruik is op een acceptabel laag niveau, het welzijn van de koeien is sterk verbeterd en de komende jaren zal er door de hele sector verder gewerkt worden aan een duurzame melkkoe op een nog duurzamer bedrijf.

Auteur: Henk van Ruitenbeek, rundveedierenarts
Namens De Oosthof Dierenartsen


Deel: ' Antibioticagebruik melkveehouderij 50% lager dan humaan '
Lees ook