Antigeluid bestrijdt acute geluidshinder op de werkvloer


Loggers introduceert 'Active Anti Noise' systeem

DORDRECHT, 20100114 -- Geluidsoverlast op werkplekken komt vaak voor. Het probleem valt in de praktijk nauwelijks via normeringen en wetten te beheersen. De Arbowet stelt duidelijke grenzen, maar het monotone restgeluid heeft nog steeds een negatieve invloed op de productiviteit en het ziekteverzuim. Producent Loggers meent nu met zijn 'Active anti-noise' systeem een effectieve oplossing te kunnen bieden. Het systeem wordt voor het eerst gepresenteerd op de VSK-beurs in de Jaarbeurs te Utrecht die 1 februari opent.

Wanneer een objectieve meting aantoont dat de geluidsbelasting ter plaatse onder de norm blijft, betekent dit niet dat overlast uitblijft. In het geval van een kantooromgeving is de bron snel getraceerd. Dit betreft meestal het netwerk van motoren, filters, buizen en roosters uit de installatie voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC). Met bestaande passieve technieken voor isolatie en absorptie lukt het wel om de hoog frequente geluiden ruim voldoende te neutraliseren. De lagere frequenties blijven echter hoorbaar omdat deze moeilijker te onderdrukken zijn, dieper in de constructie van het gebouw doordringen en daarmee permanent en dominant aanwezig zijn. Het nieuwe 'Active anti noise' systeem van Loggers neutraliseert deze laag frequente geluiden.

Verhoging comfort
Het volledig autonome en onderhoudsvrije systeem telt drie componenten. Direct bij de bron wordt de meeteenheid geplaatst. Op basis van de ter plaatse gemeten specificaties bepaalt de rekeneenheid de samenstelling van het 'tegengeluid' dat de hinderlijk frequenties tot maximaal 90 procent neutraliseert. De derde component produceert het tegengeluid en krijgt een plaats dichtbij de bron in de buizen van de HVAC-installatie. Het resultaat van de eenvoudige ingreep is een aanzienlijke verhoging van het comfort op de individuele werkplek. Dit geldt overigens niet alleen voor het interieur, maar ook voor de uitgang aan de buitengevel. Ook daar kan geluidsoverlast hinder veroorzaken. Het systeem bewijst ook in een industrile omgeving buiten kantoren veel voorkomende geluidshinder sterk te kunnen reduceren. Maatwerk is dus belangrijk en Loggers zegt dat voor elke situatie of locatie te leveren.

Actieve ingreep
Bij conventionele isolatie- en absorptietechnieken is sprake van een passieve ingreep. Het 'Active anti-noise' systeem kent een actieve werking en reageert adequaat op een wisselende samenstelling. Geluid ontstaat door het teweegbrengen van drukgolven, een tegengestelde drukgolf tempert deze golven. De functionaliteit is gegarandeerd. Loggers zet na een meting die voorafgaat aan de plaatsing het eindresultaat zwart op wit. Afhankelijk van locatiegebonden omstandigheden geldt een reductie van 4 tot 40 dB.

Lees er alles over op www.loggersnoisecontrol.nl


Deel: ' Antigeluid bestrijdt acute geluidshinder op de werkvloer '
Lees ook