D66

Antillen geen dertiende provincie

Overheid en politiek

Thom de Graaf

18-06-2002 - Het CDA heeft geopperd om van de Nederlandse Antillen een Nederlandse provincie te maken. D66 heeft twijfels over deze suggestie en stelde vragen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schriftelijke vragen van Thom de Graaf aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake staatkundige hervormingen binnen het koninkrijk.


1. Heeft u kennisgenomen van de reactie van de Antilliaanse minister-president de heer Ys op de suggestie uit de CDA-fractie om van de Nederlandse Antillen een Nederlandse provincie te maken?
2. Deelt u de opvatting van de heer Ys dat de Antillen de afgelopen jaren hebben laten zien dat ze hun problemen kunnen en willen aanpakken?

3. Meent u dat overleg met de Nederlandse Antillen over de mogelijkheid om van de Antillen een Nederlandse provincie te maken, bijdraagt aan de oplossing van sociale, economische en financiële problemen aldaar?

4. Verwacht u enig politiek draagvlak voor deze gedachte binnen de Nederlandse Antillen?

Deel: ' Antillen geen dertiende provincie '
Lees ook