Binnenkort verhuist Slotemakers Antislipschool naar Paddock 3

ZANDVOORT -21/3/00- "Het is nu tijd om een einde te maken aan die soap". Fred Paap (VVD) kon tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag zijn ongenoegen niet meer verbergen. Het raadslid eiste van wethouder Hans Hogendoorn op korte termijn de slepende zaak betreffende het al dan niet verplaatsen van de antislipschool af te sluiten. De CDA-wethouder zei de commissie toe dat vóór 20 april 'alles getekend moet zijn'. Werknemers van de Slotemakers Antislipschool reageerden afwachtend: "Eerst zien, dan geloven".

"Discussie is niet meer òf we gaan" hield Hogendoorn de commissieleden voor. "We gáán!" Daarmee doelde de wethouder op de reeds lang verwachte verplaatsing van Slotemakers Antislipschool. Door de herhaalde toezeggingen in de laatste jaren voelde Fred Paap zich aan het lijntje gehouden. De VVD-er zei de wethouder de wacht aan met de mededeling dat 'het circus rond de verplaatsing' nu lang genoeg geduurd had. De medewerkers van de slipschool nemen vooralsnog een afwachtende houding aan. Directeur van Oers bleek voor commentaar niet bereikbaar.

"Vanmorgen heb ik met alle belanghebbenden een uitstekend onderhoud gehad waarbij bleek dat iedereen het eens was met een vertrek naar Paddock 3". Volgens Hogendoorn is daarbij 'in uitstekende sfeer gesproken over technische zaken zoals een afrastering'. "Als College zijn wij ervan overtuigd dat wij er met elkaar wel uitkomen. We zullen op een nette manier komen tot de inrichting van het terrein Paddock 3". De wethouder meent oprecht de zaak positief op te kunnen lossen. Een werkneemster van de school: " Maar ja, wat is positief? Dat is een rekbaar begrip". Opgelucht kon de wethouder meedelen dat de discussie over het al dan niet verhuizen naar een voormalige vuilnisbelt nu van tafel was. "Het principe is dat we nu overgaan tot verplaatsen". De werknemers van de slipschool zeggen de ontwikkelingen gematigd optimistisch te zien. "We hopen op uitbreiding en modernisering. De school is gewoon uit zijn jasje gegroeid." Door de provincie zou zijn verzekerd dat het terrein zal worden afgedekt met een halve meter zand. Ondanks de beloftes van de wethouder bleef Fred Paap erop staan eerst een getekende overeenkomst te willen zien. "Ik heb een gezonde dosis wantrouwen" benadrukte het raadslid. "Het moet nu eens afgelopen zijn; toezeggingen heb ik genoeg gehad". Het personeel hoopt dat alles spoedig geregeld is: "Hopelijk kunnen we verder groeien; het lijkt me hartstikke leuk".

Al sinds najaar 1998 is sprake van verplaatsing van de slipschool. De gemeente wilde de school laten verhuizen naar Paddock 3, een terrein vlakbij de hoofdingang van het circuit aan de Van Lennepweg. Ook slipschooldirecteur van Oers meende in die plek een uitstekende ligging voor zijn bedrijf te zien. Hij tekende echter bezwaar aan tegen het feit dat de grond ernstig vervuild was. Voorts stak het hem dat gemeente zich voor de vervuiling niet verantwoordelijk voelde. In het recente verleden werd het terrein namelijk als vuilnisbelt gebruikt. De lokale overheid weigerde een vrijwaringverklaring af te geven zodat de slipschool op Paddock 3 aan de gang kon. Zelfs de kantonrechter is er verleden jaar aan te pas moeten komen. Die gaf partijen bevel snel tot overeenstemming te komen. Tevens stelde het O.M. de gemeente in het gelijk om de huur aan de slipschool op te zeggen. Wethouder Hogendoorn verwacht de komende twee weken 'er wel uit te komen'. Erfpacht en andere zaken dienden nog met de provincie geregeld te worden. "En over een maand hoop ik te kunnen zeggen: hier ligt het contract voor Paddock 3".

ã Ton Timmermans

Burg. van Fenemaplein 2/804

2042 TA Zandvoort

tel.023-5717901

e-mail: tontim@worldonline.nl

Deel: ' Antislipschool Zandvoort verhuist naar Paddock 3 '
Lees ook