Gemeente Leiden

Persbericht van de Gemeenteraad

Anton Dronkers opvolger van Dirk van den Bosch in GroenLinksfractie Leiden

Publicatiedatum: 20 februari 2003

Op 8 april zal Dirk van den Bosch, tot voor kort fractievoorzitter van GroenLinks afscheid nemen als lid van de gemeenteraad. Dirk emigreert naar Spanje, zoals eerder al is bekend gemaakt. De nummer zeven op de lijst van GroenLinks bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, Anton Dronkers, zal Dirk opvolgen. Zijn installatie zal op 8 april plaatsvinden.

Anton Dronkers is 66 jaar oud en wordt daarmee het oudste lid van de GroenLinksfractie.

Hij verwierf grote bekendheid in Leiden door zijn werkzaamheden als hervormt predikant voor de gezamenlijke diaconieën in de Bakkerij. Vorig jaar heeft hij daar afscheid genomen vanwege pensionering. Op dit moment bekleedt hij diverse vrijwilligersfuncties in de stad, zoals het voorzitterschap van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, voorzitter van de Stichting vrienden van het Inloophuis Psychiatrie en bestuurslid van Leiden, Stad van Vluchtelingen. Dronkers kan het best getypeerd worden door een uitspraak die hij vorig jaar deed bij de start van Leidse Groenlinkscampagne voor de landelijke verkiezingen (van 15 mei 2002) helpen waar geen helper meer is. Anton Dronkers zal zich onder andere gaan bezighouden met de sociale vraagstukken van de stad.

Fractievoorzitter Gerard van Hees is bijzonder blij met de komst van Anton Dronkers. Hij voegt zonder meer met al zijn ervaring veel toe aan de fractie, zeker waar het om sociale vraagstukken gaat en de noden van die mensen die het moeilijk hebben zich staande te houden in de maatschappij. De komst van Anton betekent een belangrijke vernieuwing in de fractie. Voor ons staat vernieuwing niet in het teken van verjonging zoals door sommige wel eens wordt gesuggereerd maar met nieuwe inzichten en invalshoeken.

Deze pagina is gewijzigd op 20-02-2003

Deel: ' Anton Dronkers opvolger Dirk van den Bosch in GroenLinksfractie Leiden '
Lees ook