Gemeente Antwerpen

Jachthaven Willemdok

Het college besliste in zitting van 6 november 1997 om een studieopdracht omtrent de ontwikkelingskansen van een jachthaven in het Willemdok te laten uitvoeren. Hiervoor werd een studieopdracht toegekend aan Projectbureau Vrolijks uit Breda.

Het college nam in zitting van 10 september 1998 kennis van de resultaten van de studie.

De realisatie van de jachthaven zal onder bepaalde condities werken als een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van het Eilandje. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van het gebied: de nabijheid van de historische binnenstad, de meervoudige oriëntatie, de grote maat van de dokken en het karakter van de kades.

De investeringskost voor de basisinfrastructuur van de jachthaven (steigers, sanitaire en administratieve voorzieningen, ontwerpkost) wordt op 47.75 miljoen BEF geraamd. Dit bedrag is exclusief de voorzieningen specifiek voor de Bruine (historische) Vloot.

De investering in basisinfrastructuur voor de opvang van jachten, motorboten en zeiljachten- is een noodzakelijkheid geworden. Antwerpen vormt immers een belangrijke schakel in een internationaal toervaartnetwerk.

Deze schakelfunctie zal in de toekomst nog zal toenemen door de ontwikkeling van watersportvoorzieningen in de omgeving van Antwerpen.

Het dossier Jachthaven Willemdok wordt ingediend als project van de 2de fase Interreg-aanvraag Grensoverschrijdend Watertoerisme. Indien het Comité van Toezicht gunstig beslist kan gerekend worden op een subsidietoelage vanwege het INTERREG-programma van 30% van het investeringsbedrag (excl. BTW) ten bedrage van 14.3 miljoen BEF. De beslissing wordt verwacht medio april '99.

Voor de verdere uitwerking heeft het college heden beslist de gemeenteraad te verzoeken een toelage goed te keuren van 24 miljoen BEF aan het gemeentelijk havenbedrijf.

laatst bijgewerkt op 19 maart 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Antwerpen bestudeert op aanleg jachthaven in het Willemdok '
Lees ook